Intoa elinikäiseen oppimiseen: Millaista on opiskelu avoimessa yliopistossa?

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opiskelijapalaute vuodelta 2019 vahvistaa, että opinnot tuovat uutta osaamista ja ymmärrystä arkeen. Erityisesti teoreettiseen tietoon perustuva osaaminen kehittyy avoimessa yliopistossa.  Opinnot edistävät urasuunnitemia.

Suositeltu avoin yliopisto: joustavat opinnot mahdollistavat opiskelun

Vuonna 2019 Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa:

 • 91 prosenttia opintokokonaisuuden suorittaneista suosittelisi JYU avoimessa opiskelua tuttavilleen
 • Oppimista edistivät joustavat ja monipuoliset opintomahdollisuudet, verkkoaineistojen saatavuus, asiantunteva opetus ja ohjaus sekä laadukas opettajan antama palaute
 • Haasteita opintoihin toivat mm. aikatauluihin, elämäntilanteeseen ja opiskelutaitoihin liittyvät kysymykset, opintojen itsenäisyys, kirjallisuuden saatavuus ja tehtävien laajuus
 • Palautetta pyydettiin vuonna 2019 opintokokonaisuuden valmiiksi saaneilta opiskelijoilta
 • Tämä kooste on tehty 243 vastauksen perusteella: heistä 67 % opiskeli työn ohella

Aivan loistavaa ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa koulutusta saatavana verkossa ajasta ja paikasta riippumatta

Avoimesta suuntaa uralle tai kohti tutkintoa

Oman osaamisen lisääminen on tärkein syy opiskella Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Muita syitä opiskeluun olivat tutkinnon tavoittelu sekä alan tai ammatin vaihtaminen tai siinä eteneminen. Moni opiskelee avoimessa yliopistossa mielessään tutkintotavoitteiseen koulutukseen hakeminen. Toisille oppiminen on harrastus.

Avoimen yliopiston opintojen aikana kehittyivät uudet erityisesti teoreettiset tiedot ja taidot, yleissivistys ja ammatillinen osaaminen. 

Teoreettista osaamista, intoa jatkuvaan oppimiseen

Opinnoille asetetuista tavoitteista parhaiten toteutuvat ammatillisen osaamisen kehittyminen, tulevaisuuden urasuunnitelmien selkiytyminen, yleissivistyksen lisääntyminen ja opiskeluvalmiuksien kehittyminen. Opinnot edistävät innokkuutta elinikäiseen oppimiseen.

Vastaajista lähes kaikki totesivat, että opiskellun alan teoreettinen osaaminen kehittyi vähintään hyvin (arvio 3,9/5). Myös kiinnostus elinikäiseen oppimiseen syttyi opiskelijoissa (4,1/5). Oppia saatiin myös tieto- ja viestintätekniikan taidoissa (3,3/5) sekä argumentoinnissa (3,4/5).

Kiitosta avoimen opiskelijoilta:

 • Aivan loistavaa ja laadukasta tutkimukseen perustuvaa koulutusta saatavana verkossa ajasta ja paikasta riippumatta
 • Opettajien antama palaute oli asiantuntevaa ja tarkkanäköistä
 • Opettajat olivat innostuneita ja ajan hermolla
 • Monimuotokurssit ja Moodle ovat tosi hyviä
 • Joustavuus on aina hyvä asia
 • Apu oli aina lähellä

Kehittämistoiveita avoimen opiskelijoilta:

 • Enemmän ryhmässä tehtäviä verkko-opintoja ja verkkokursseja
 • Opintojaksoihin enemmän valinnan mahdollisuuksia suoritustavan suhteen
 • Enemmän kirjallista palautetta
 • Selkeyttä järjestelmiin
Opinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa

Tavoitteena opiskelijoita palvelevat avoimet yliopisto-opinnot 

Haluamme tehdä opiskelijoidemme oppimiskokemukset yhä antoisammiksi ja mahdollistaa joustavan ja laadukkaan avoimen yliopisto-opiskelun siitä kiinnostuneille. Tavoitteemme on kehittää toimintaamme opiskelijoita yhä paremmin palvelevaksi. Siksi palaute on meille tärkeää.  

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto pyytää palautetta kyselyllä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet valmiiksi opintokokonaisuuden. Voitte antaa palautetta myös suoraan missä tahansa opintojen vaiheessa esimerkiksi palautelomakkeella tai ottamalla yhteyttä opintopalveuihimme

Kiitos palautteesta. Se auttaa meitä kehittämään toimintaamme edelleen.