Opiskelijatarina, Maija Harju: Draamakasvatus, matka itseeni ja muihin

Maija Harju tarttui draamakasvatuksen opintoihin ilman aiempaa kokemusta. Hän vaikuttui, vakuuttui, ihastui ja oppi draamakasvatuksen perus- ja aineopinnoissa. Nyt hän jatkaa matkaa draaman parissa väitöskirjatutkimusta tehden.

Draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot ovat paras koulutus, jossa olen koskaan ollut. Ne olivat hyvin suunnitellut opinnot. Opettajat olivat superammattilaisia, innostavia ja innostuneita. Joskus jopa mietin kokeillessani draaman eri työtapoja omassa ammattikorkeakoulun lehtorin työssäni, että pystyisinpä omien opiskelijoitteni kanssa samaan.

Ei haitannut ollenkaan, että minulla ei ollut draamasta aikaisempaa kokemusta. Sekään ei haitannut, että olin kuusikymppinen ja paljon muita vanhempi. Päinvastoin. Jokainen, meidän draamaryhmäämme kuuluva, toi harjoitteisiin oman näkemyksensä, ja olimme kaikki tasa-arvoisia.

Yhdessä oleminen ja luottamus – hyvä pohja oppimiselle

Draamakasvatuksen opintojen lähijaksot olivat toiminnallisia ja niissä sai arvokkaita kokemuksia draamasta. Roolityöskentely, improvisaatio, yhdessä oleminen, harjoitteet ja luottamus opettajaan ja ryhmään olivat hyvä pohja oppia uusia asioita. Myös vuorovaikutus meidän opiskelijoiden kesken nousi ihan eri tasolle kuin tavallisissa koulutuksissa. Kirjalliset työt taas täydensivät lähijaksoja.

Samalla tuli pohdituksi myös itseään ja omia ajatuksiaan. Luova, kokeileva, kannustava ja aito ilmapiiri saivat minulle kerta kerran jälkeen syttymään halun lähteä lähijaksoille sekä tekemään kirjallisia töitä. Opin paljon itsestäni, muista ja ennen kaikkea draaman maailmasta.

Matka draaman parissa jatkuu väitöstutkimuksessa

Aineopintojen lopputyötä tehdessäni, minulla heräsi tarve jatkaa opiskeluja. En halunnut draaman taian omalla kohdallani loppuvan, varsinkin, kun olin jäämässä eläkkeelle. Pyrin ja pääsin Helsingin yliopistoon tekemään väitöskirjaa, jossa tutkin draamaa vanhusten pitkäaikaishoidossa. Matkani draaman parissa siis jatkuu, mistä olen hyvin iloinen.

Maija Harju, TtM, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto

Draamakasvatuksen opintoja Helsingissä, Jyväskylässä ja Kokkolassa

Lue muita draamakasvatuksen opiskelijatarinoita: