14.01.2019

Opiskelijapalautetta: avoimen yliopiston etuina etäopiskelu ja osaava ohjaus

Miksi avoimessa yliopistossa opiskellaan? Mistä opiskelijat pitävät opinnoissaan ja mikä heitä haastaa. Tutustu avoimen yliopiston opiskelijapalautteeseen.
Opiskelu Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa tuo suurimmalle osalle opiskelijoista täydentävää koulutusta.

Kokemuksia avoimesta yliopisto-opiskelusta: opiskelijapalautteen tuloksia

Tarkastelemme ja kehitämme toimintaamme vuosittain kootun opiskelijapalautteen perusteella. Vuonna 2017 palautetta antoi 55,5 % opintokokonaisuutensa valmiiksi saattaneista opiskelijoista.

Haluamme tehdä opiskelijoidemme oppimiskokemukset yhä antoisammiksi ja joustavoittaa toimintaamme opiskelijaa entistä paremmin palvelevaksi.

Meillä opiskellaan ennen kaikkea osaamisen lisäämiseksi. Usein tarkoituksena on hankkia tai laajentaa opettajan kelpoisuutta. Opiskelijat voivat tavoitella lisäksi yliopistotutkintoa tai alan tai ammatin vaihtamista.

Opintojen_tarkoitus_2017_2018_3_26.png

Opinnoille asetetuista tavoitteista parhaiten toteutuvat

  • yleissivistyksen lisääntyminen
  • ammatillisen osaamisen kehittyminen
  • tulevaisuuden urasuunnitelmien selkiytyminen.

Opintomme edistävät innokkuutta elinikäiseen oppimiseen. Lisäksi vastaajista 96 % on sitä mieltä, että opiskellun alan teoreettinen osaaminen kehittyi vähintäänkin hyvin.

Opiskelu Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on tykättyä: 91 % suosittelisi meillä opiskelua tuttavilleen.

Oppimisympäristöjämme pidetään pääasiallisesti toimivina ja käytettävinä, vaikka käytämme monia erilaisia järjestelmiä. Hyvänä nähdään myös etäopintomahdollisuudet sekä asiantunteva ohjaus. Mielekkäintä opiskelu on oppimistehtävin sekä lisäksi lähiopetuksena järjestettävin harjoituksin ja verkkokurssein.

Oppimista edistävät palautteen mukaan oma motivaatio ja kiinnostus opiskeltavaan aiheeseen, joustavat ja monipuoliset opiskelumahdollisuudet, hyvin laaditut oppimistehtävät sekä vertaistuki ja ryhmätyöskentely. Myös opettajan rooli on tärkeä: oppimista vievät eteenpäin opettajan antama palaute sekä asiantunteva, laadukas lähiopetus. Lisäksi tarkoituksenmukainen opiskelumateriaali on tärkeä osa oppimista.

Selkein yksittäinen oppimista hidastava tekijä on opiskelun ja muun elämän yhteensovittaminen. Myös opiskelumateriaalien saatavuus, vieraskielisen kirjallisuuden lukeminen sekä opiskelun itsenäisyys aiheuttavat haasteita oppimisessa.