Kasvatustieteet, Nea Moilanen: “Parasta on se, kun lapsi oppii jotain, mitä on yhdessä harjoiteltu”

Nea Moilasen pitkäaikaisena haaveena on luokanopettajuus, on ollut jo lapsesta saakka. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut kasvatustieteiden perusopinnot ja varhaiskasvatustieteen aineopinnot ovat tuoneet sekä osaamista että itsevarmuutta alan töihin.

Lukiosta valmistuttuani työskentelin kaksi vuotta koulunkäynninohjaajana ja vuoden päiväkodissa erityisavustajana. Lisäksi aloitin 15-vuotiaana lasten pesäpallovalmentajana, ja valmennan edelleen. Näissä tehtävissä minulle vahvistui, että haluan ihan oikeasti työskennellä lasten kanssa.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritin kasvatustieteiden perusopinnot sekä aineopintoja. En kuitenkaan halunnut hakea avoimen väylän kautta, sillä itse halusin opiskella rauhassa töiden ja harrastusten ohella. Koin, että väyläopintojen opiskelutahti on minulle liian nopea.

Opiskeltuani vuoden opintoja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, hain pääsykokeiden kautta tutkinto-opiskelijaksi. Suoritetuista opinnoista sai runsaasti hyötyä valintakokeisiin. Esimerkiksi haastatteluissa tiesin, mitä opinnot ovat. Lisäksi itsevarmuuteni oli kasvanut opintojen myötä, mikä varmasti näkyi haastattelutilanteessa.

Perusopintojen avulla yliopisto-opiskelu tutuksi

Kasvatustieteiden perusopinnot olivat monella tapaa hyödyllisiä, sillä niitä tehdessä tuli samalla opeteltua yliopistossa opiskelua. Opinnoissa tehtiin muun muassa esseitä ja oppimistehtäviä. Näiden tekeminen oli ensin vähän hakemista, mutta ajan myötä löysin parhaat oppimistekniikat. Nykyään akateeminen opiskelu on jo hyvin hallussa, kiitos perusopintojen.

Opinnot olivat hyvin joustavia. Jotain tästä kertoo se, että itse työskentelin opintojen ohella koulussa ja pelasin pesäpalloa. Iltapäivisin tein opintoja noin 2 tuntia päivässä, ja jatkoin vielä illalla treenien jälkeen. Myös sunnuntaisin ja loma-aikoina oli hyvä työstää tehtäviä.

Joustavuus näkyi myös siinä, että tehtävillä oli usein pitkät palautusajat. Kun tehtävät sai palautettua, niistä sai aina kattavat palautteet, mikä auttoi suuresti oppimisessa. Palautetta ei tarvinnut edes erikseen kysyä, vaan se tuli automaattisesti.

Opinnoista käytännön hyötyä: ”Miten voin antaa päiväkotilapsille tehtävän niin, että kaikki ymmärtävät?”

Sen lisäksi, että opinnot ovat olleet mieluisia, olen saanut niistä myös paljon käytännön lasten kanssa toimimiseen. Erityisesti aineopintojen asiat ovat todella hyvin työelämään sovellettavissa.

Sekä opettajan työssä että pesäpallovalmentajan tehtävissä olen huomannut, miten arvokasta on aidosti ymmärtää lapsen kehitystä. Arjen esimerkkinä esimerkiksi tilanne, jossa tulee ohjeistaa suuri määrä päiväkoti-ikäisiä lapsia. Miten annan tehtävän niin, että kaikki ymmärtävät? Kielen kehityksen ymmärtäminen auttaa tässä suuresti.

Toisaalta opintojen avulla myös itsevarmuuteni on kasvanut. Tein koulussa ja päiväkodissa töitä jo ennen opiskelujen aloittamista. Opintojen myötä huomaan, kuinka paljon varmemmin pystyn nyt keskustelemaan lasten vanhempien kanssa esimerkiksi motorisesta kehityksestä puhuttaessa. Nykyisin vanhempien kohtaaminen on siis paljon helpompaa.

Näin jälkikäteen ajattelen, että onneksi päädyin opintojen pariin. Ne toivat runsaasti itsevarmuutta ja motivaatiota hakuprosessiin. Kun huomasin pärjääväni, se toi tunteen, että ihan oikeasti haluan päästä sisään tutkinto-opiskelijaksi. Vuoden työ palkittiin pääsykokeissa, joiden kautta pääsin sisään yliopistoon.

Lue lisää: