Suomen kieli ja kirjallisuus, Jani: Osia tulevasta tutkinnosta valmiiksi työkokemusta kartuttaen

Janille opiskelupaikka aukesi avoimen yliopiston väylän kautta.

 Tarina on päivitys Janin aiempaan opiskelijatarinaan, joka on julkaistu kesällä 2016.

Jäin vuonna 2016 ilman opiskelupaikkaa, sillä hain vain Jyväskylän yliopiston erityspedagogiikan koulutusohjelmaan avoimen väylän kautta. Erityispedagogiikan aineopintojeni valmistuminen venyi silloin niin, että en ehtinyt muihin hakukohteisiin tai en ainakaan ehtinyt niihin perehtymään. Jääminen ilman opiskelupaikkaa harmitti, mutta osoittautui myöhemmin kääntyvän edukseni. Jättäydyin suunnitelmani mukaan aiemmalta työuraltani pois viime vuoden elokuussa ja päätin tehdä alkavan lukuvuoden aikana mahdollisimman paljon opettajan sijaisuuksia, sillä minulla ei ollut aiempaa työkokemusta tulevaan työuraani erityisopettajana. Menneen lukuvuoden aikana olinkin miltei jokaisena koulupäivänä töissä ja sain arvokasta työkokemusta monipuolisesti. Uskon, että hankkimastani työkokemuksesta on hyötyä sekä opinnoissani että valmistumisen jälkeisessä työhaussa.

En tyytynyt menneen lukuvuoden aikana ainoastaan hankkimaan työkokemusta, vaan myös opiskelin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ahkerasti. Ilmoittauduin sekä suomen kielen että kirjallisuuden perusopintoihin, jotta saisin suunnittelemani sivuaineopinnot alkuun. Kirjallisuuden opinnoissa meneillään ovat jo aineopinnot ja suomen kielen perusopinnoista teen viimeisiä kursseja nyt kesäopintoina. Kaikkiaan suoritan vuoden aikana työn ohessa opiskellen noin 90 opintopistettä. Erityispedagogiikan pääaineesta valmistuttuani minulla on suomen kielen ja kirjallisuuden opintojen myötä kaksoispätevyys, joten voin hakeutua töihin joko erityisopettajaksi tai peruskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden aineenopettajaksi tai S2-opettajaksi. Kaksoispätevyys edellyttää vielä suomen kielen aineopintojenkin suorittamista, jotka aion aloittaa ensi syksyn aikana avoimessa yliopistossa, vaikka sainkin keväällä 2017 Jyväskylän yliopistosta opiskelupaikan.

Opiskelupaikka aukesi avoimen väylän kautta

Tänä kesänä minulle tarjottiin opiskelupaikkaa useasta yliopistosta. Valitsin Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman, jonne tulin valituksi avoimen yliopiston väylän kautta.

Tänä kesänä opiskelijavalinnat menivät osaltani hyvin, ja minulle tarjottiin opiskelupaikkaa useasta yliopistosta. Valitsin Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan koulutusohjelman, jonne tulin valituksi avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa ahkeroidut opinnot tuottivat nyt hedelmää. Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa suoritetut opinnot ovat vakuuttaneet minut, paitsi Jyväskylästä opiskelukaupunkina, niin myös siitä, että Jyväskylän yliopisto voi tarjota minulle parasta erityispedagogiikan opetusta.

On mukavaa ja jännittävääkin aloittaa syksyllä päätoimiset opinnot yliopistolla. Tarkoitukseni on jatkaa opiskelemista mahdollisimman ahkerasti ja ripeällä tahdilla. Siksi suunnittelen suorittavani vielä suomen kielen aineopinnot avoimessa yliopistossa, vaikka samanaikaisesti teen opintoja myös yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot työn ohessa suoritettuina ovatkin opettaneet tehokkaaseen ajankäyttöön opiskelussa. Myös elinikäisen oppimisen ymmärrykseni on laajentunut. Vaikka valmistumiseeni yliopistosta kuluu vielä ainakin pari vuotta, olen jo katsellut Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintotarjontaa mielenkiinnolla ja tulevaisuuttani opettajana pohtien. Tiedän, että voin halutessani suorittaa lisää aineenopettajan pätevyyksiä melko ripeästikin, jos opettajien työmarkkinatilanne sitä tulevaisuudessa edellyttää.

Vaikka yliopistossa opiskeleminen on erilaista kuin avoimessa yliopistossa opiskeleminen, niin uskon, että avoimen yliopiston opintojen vaatima oman opiskelun ohjaus auttaa minua myös yliopisto-opinnoissani. Tehokkaan ajankäytön lisäksi olen oppinut myös itsekuria, jotta opinnot edistyvät suunnitellusti eivätkä vapaa-ajan houkutukset vie täysin mennessään.

Opiskelijatarinat ovat opiskelijoiden itsensä kirjoittamia ja kirjoitettu heidän näkökulmastaan ennen julkaisuhetkeä. Tarkistathan ajantasaiset tiedot aina verkkosivuiltamme.