Terveystieteet, Helmi Heikkilä: Oma ala vahvistui avoimen yliopiston väyläopinnoissa

Terveystieteet on Helmi Heikkilän juttu. Alan opinnot avoimessa vahvistivat sen, ja osoittivat myös tien tutkinto-opintoihin. Heikkilä opiskeli JYU avoimessa yliopistossa terveystieteiden väyläopinnot työn ohella. Hän sai opinnoista kokemusta akateemisesta opiskelusta ja varmuutta alan valintaan. Tutkinto-opinnot avautuivat hänelle Tampereella.

Lukiossa kiinnostuin terveystiedosta oppiaineena. En ollut kuitenkaan varma, että hakisinko opiskelemaan alan opintoja. Löysin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston terveystieteiden opinnot, jotka vaikuttivat olevan juuri minua varten! Kurssien kuvaukset vastasivat kiinnostuksen kohteitani ja opinnot tuntuivat hyvältä lähtökohdalta tutustua yliopisto-opintoihin.

Ilmoittauduin opiskelemaan terveystieteiden perusopintoja selvittääkseni, haluanko hakea tutkinto-opiskelijaksi. Halusin päästä opinnoissani eteenpäin ja käyttää välivuoden kehittääkseni itseäni. Nopeasti huomasin opintojen olevan juuri sitä mitä olin ajatellut!

Opiskelin avoimessa yliopistossa työn ohella kaksi vuotta. Opinnot pystyi joustavasti yhdistämään työn ohella suoritettaviksi: niitä oli mahdollista suorittaa pitkälti itsenäisesti oman aikataulun mukaan.

Tutkinto-opintoihin terveysalalla

Hain seuraavana vuonna tutkinto-opiskelijaksi pääsykokeen kautta, mutta en päässyt sisään. Siinä vaiheessa itselleni oli varmaa, että jatkaisin opintoja avoimessa. Tavoitteenani oli suorittaa väyläopinnot seuraavaan yhteishakuun mennessä.

Väylähakuun vaadittiin tietty opintopistemäärä, ja suoritettavat opintojaksot oli määritelty hakukriteereissä. Opintojen keskiarvon tuli olla asteikolla 1-5 vähintään 3, ja mitä parempi opintomenestys, sitä paremmat mahdollisuudet tulla valituksi. Hakua varten tuli kirjoittaa myös motivaatiokirje. Saavutin tavoitteeni ja suoritinkin avoimessa enemmän opintoja kuin mitä haku edellytti: yhteensä 78 opintopistettä, mukaan lukien kandidaattitutkielman.

Tie Jyväskylän yliopistossa terveystieteiden opiskelijana ei auennut, mutta opinnot olivat hyödyllisiä valintakokeita ajatellen. Hain toisena vaihtoehtona Tampereen yliopiston kansanterveystieteisiin ja tulin hyväksytyksi. Koen sen olevan avoimessa yliopistossa suorittamieni opintojen ansiota.

Sain avoimen yliopiston opintojen avulla kokemusta yliopisto-opinnoista ja varmuutta alan valintaan. Suurimpana hyötynä oli se, että opinnot auttoivat pääsykokeissa. Pystyin myös hyväksilukemaan opintojani Tampereen yliopiston tutkintooni. Yliopisto-opintojen aloittaminen tutkinto-opiskelijana on ollut helpompaa avoimen opintojen ansiosta.

Väyläopintojen maksuhyvitys kannustaa opiskelemaan

Sain JYU avoimessa yliopistossa suorittamistani väyläopinnoista 25 opintopisteen verran maksuhyvitystä. Tämä oli itselleni positiivinen yllätys. Se motivoi suorittamaan vaadittavat opintopisteet. Maksuhyvitys varmasti kannustaa monia suorittamaan väyläopintoja. Mielestäni avoimen kurssit eivät ilman maksuhyvitystäkään maksa liikaa, opetuksen laatuun ja opintojen tarjoamiin mahdollisuuksiin nähden!

Opinnot avoimessa yliopistossa olivat mielekkäitä. Opintoja oli mahdollista suorittaa työn ohessa tai halutessaan koko väyläopinnot yhden vuoden aikana. Olin erittäin tyytyväinen opetuksen laatuun ja sain aina tarvittaessa opettajilta apua. Kurssisuorituksista sai tarkkaa palautetta, mikä oli hyödyllistä oppimisen kannalta.

Pidin erityisesti siitä, että suoritustavat olivat monipuolisia: muun muassa oppimistehtäviä, luentopäiväkirjoja, seminaareja ja tenttejä.

Väyläopinnot vievät tutkintoa eteenpäin

Avoimessa yliopistossa kannattaa opiskella, jos ei ole varma omasta alavalinnastaan, haluaa kehittää omaa osaamista työtä varten, tai muuten vaan oppia uutta ja kehittää itseään. Opinnoista on myös hyötyä pääsykokeita varten.

Väyläopinnot toimivat mielestäni erinomaisena vaihtoehtona tutkinto-opiskelun tavoittelussa. Suoritettujen opintojen hyväksilukeminen osaksi tutkintoa vie opintoja eteenpäin, eli alusta ei tarvitse missään nimessä aloittaa.

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa on laaja tarjonta, josta löytyy varmasti jokaiselle mielekkäitä opintoja!

Lue lisää: