Psykologia, Elina Nissinen: Uutta osaamista työelämään

Elina suoritti koko psykologian perusopintokokonaisuuden etänä verkon kautta. Suoritustapojen monipuolisuus ilahdutti.

Opintoni alkoivat melko pian sen jälkeen, kun pomoni vinkkasi Jyväskylän avoimen monista etäopiskelumahdollisuuksista. Teen töitä opinto-ohjaajana maahanmuuttajien parissa. Työn myötä minussa on herännyt tarve ymmärtää yksilön toimintaa ja erilaisia psykologisia prosesseja syvemmin. Minulla olikin selkeä suunnitelma: Jyväskylä ja psykologian perusopinnot. Ne löydettyäni ilmoittauduin heti. Se kävi helposti. 

Käytännön asiat avoimessa toimivat alusta alkaen hyvin. Käyttäjätunnusten hankkiminen vaati kärsivällisyyttä, mutta niillä aukeavat verkko-oppimisalustat olivat helppoja käyttää. Lisäksi pyydettäessä sai aina apua. En pelännyt aloittaessani opintojen työmäärää, sillä minulla oli jo yksi maisterin tutkinto takana. Toimiva opiskelutekniikka oli siis jo hanskassa. Opiskelu oli kuitenkin tällä kertaa hieman erilaista, sillä keräsin uutta tietoa ja syvyyttä olemassa olevaan työhöni.

Etäopiskelua monipuolisesti

Suoritin koko opinnot netissä. Etäopiskelusta huolimatta suoritustavat olivat monipuolisia. 

Suoritin koko opinnot netissä ja oli ilo huomata, kuinka helposti se sujui! On hienoa, että tällainen mahdollisuus on tarjolla. Etäopiskelusta huolimatta suoritustavat olivat monipuolisia: pelkkien kirjatenttien sijaan sain tehdä myös verkkokursseja, vertaisarviointia ja jopa pieniä videoita. Opiskeluun kuului myös vuorovaikutusta. Tykkään käydä keskustelua muiden kanssa, joten oli mukavaa, että se onnistui myös verkossa. Olisin voinut käydä keskustelua muiden opiskelijoiden kanssa vielä enemmänkin!

Etäopiskelijana minulle suurin haaste oli kirjojen saatavuus. Oikeiden kirjojen löytäminen oli välillä hankalaa ja varmuus käytettävästä kirjasta saattoi tulla vasta myöhemmin. E-kirjoja ei myöskään aina ollut saatavilla. Itse opiskelin paljon juuri E-kirjojen avulla ja lainasin kirjoja Helsingin yliopiston kirjastosta ja kavereilta. Yhden kirjan ostin itse.

Opinnoilla tauko hektiseen arkeen

Koen, että sain psykologian perusopintojen myötä uutta ammatillista osaamista, jota lähdin hakemaankin. Erityisen hyödyllistä työni kannalta oli motivaatiopsykologiaan ja posttraumaattiseen stressiin tutustuminen. Neuropsykologia taas kiinnosti, koska en tiennyt siitä paljoa ennen opintoja. Mielestäni opiskelusta on myös paljon muuta kuin sisällöllistä hyötyä. On hyvä ottaa vähän etäisyyttä omaan hektiseen arkeen ja palata niiden asioiden ääreen, joista työssä on todella kyse. Siten muistaa jälleen, mikä on tärkeää ja toisaalta taas löytää uusia näkökulmia työhön. Psykologian antama ymmärrys ihmisten toiminnasta on ollut hyödyksi myös muilla elämänalueilla. Se antaa ymmärrystä itsestä ja ympärillä olevista ihmisistä.

Näiden kokemusten perusteella voisin ilman muuta opiskella uudestaan! En osaa vielä sanoa ovatko suuntana psykologian aineopinnot vai jotakin aivan muuta. Uskon kuitenkin tulevani opiskelemaan lisää.

Opiskelijatarinat ovat opiskelijoiden itsensä kirjoittamia ja kirjoitettu heidän näkökulmastaan ennen julkaisuhetkeä. Tarkistathan ajantasaiset tiedot aina verkkosivuiltamme.