Venla Pulkkanen, psykologia: Urheiluonnistumiset rakentuvat tasapainoisessa arjessa

Korkeushyppääjä Venla Pulkkanen tavoittelee riman ylityksiä urheilukentillä. Joustava opiskelu avoimessa yliopistossa on tuonut urheilun rinnalle myös toisenlaisia tavoitteita, jotka hyödyttävät urheilijan arjen lisäksi myös tulevaisuudessa. Psykologian perusopinnot tarjoavat tietoa ja keinoja ihmisen ymmärtämiseen sekä hyödyttävät työnhaussa. Ne tuovat myös opintopisteitä, jotka voi hyväksilukea osaksi tutkintoa sitten kun on kokonaisen tutkinnon opiskelun aika.

Olen Venla Pulkkanen, Jyväskylän kenttäurheilijoiden korkeushyppääjä. Valmistuin syksyllä 2021 ylioppilaaksi Lahden lyseosta ja halusin sen jälkeen rakentaa arkeani urheilun ympärille. Muutin Jyväskylään valmennuksen ja urheiluympäristön vaikutuksesta, ja pian asiat alkoivatkin sujumaan mukavasti. Nautin uudesta urheilijan arjestani, mutta samalla huomasin kaipaavani urheilun rinnalle myös muita merkityksellisiä tavoitteita.

Opiskelu ja sen tuoma arjen rytmi olivat luonnollisesti olleet pitkään osa elämääni ja sainkin vinkin tutustua avoimen yliopiston tarjoamiin mahdollisuuksiin. Seurani Jyväskylän kenttäurheilijoiden ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yhteistyö on mahdollistanut minulle korkeatasoisia opintoja juuri omaan elämäntilanteeseeni joustavalla tavalla.

Ihmisen toiminta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin on mielestäni kiehtovaa, joten laajaan opintotarjontaan tutustuttuani halusin aloittaa psykologian perusopintokokonaisuudesta. Psykologia tarjoaa keinoja ihmisen ymmärtämiseen, mistä koen olevan hyötyä kaikilla aloilla.

Olen ilokseni huomannut, että tentistä saatu hyvä arvosana herättää parhaimmillaan samankaltaisia tunteita kuin onnistumiset urheilukentillä.

Vapaus ja vastuu opintojen rakentamisesta sopivat urheilijalle

Opinnoissa parasta on ollut mahdollisuus rakentaa niitä täysin itselleni sopivalla tavalla. Kurssien pitkät suoritusajat mahdollistavat joustavuuden arjessa, ja itsenäinen etäopiskelu on antanut mahdollisuuden aikatauluttaa opinnot täysin urheilun rytmien mukaisesti.

Opinnot koostuvat pääosin luennoista, oppimistehtävistä ja erilaisista tenteistä. Lisäksi joillakin kursseilla tehdään videomuotoisia esitelmiä. Neuropsykologian kurssilla pääsin myös osallistumaan Jyväskylän yliopiston tutkimukseen.

Vaikka avoin yliopisto ei tarjoakaan tutkinto-opiskelun kaltaista opiskelijayhteisöä, on yliopiston kirjasto Lähteessä opiskelu tuonut yhteenkuuluvuuden tunnetta. Avoimen opiskelijana voin käyttää opiskeluun yliopiston tiloja, ja saan henkilökohtaiset tunnukset samalla tavalla kuin muutkin opiskelijat. Vapaus ja vastuu opintojen rakentamisesta ovatkin sopineet omaan elämäntilanteeseeni erinomaisesti.

Opiskelulle asetetut tavoitteet ja kurssisuorituksissa onnistuminen ovat tuoneet arkeeni iloa ja vaikuttaneet positiivisella energiallaan myös urheiluun. Olen ilokseni huomannut, että tentistä saatu hyvä arvosana herättää parhaimmillaan samankaltaisia tunteita kuin onnistumiset urheilukentillä. Vaikka en voikaan väittää näiden kahden olevan vertailtavissa keskenään, on itselleni tärkeää saada onnistumisen kokemuksia myös urheilun ulkopuolelta.

Tiedonhaun ja opiskelun taitoja, sujuvuutta kielitaitoon

Harjoituskaudella opiskelen kevyempinä päivinä enemmän, kun taas useamman treenin päivinä keskityn palautumiseen. Hieman yllätyksekseni olen huomannut opiskelun sopivan hyvin myös kilpailukausien aikaan. Silloin harjoituksia on vähemmän, ja kisaan valmistautuminen voi tuntua lyhyiden ja tehokkaiden harjoitusten välillä jopa vähän odottelulta. Ajatukset vaeltavat helposti liikaakin tulevissa ja menneissä kilpailuissa, jolloin keskittymistä vaativat opinnot tarjoavat hyvää vastapainoa kaikelle urheilussa tapahtuvalle. Tässäkin toki optimaalista on ollut se, ettei opintoja ole ollut välttämätöntä suorittaa tietyssä ajassa, mikä on mahdollistanut rentouden keskittyä ensisijaisesti kilpailuihin.

Urheilun ympärille muodostuneen tasapainon lisäksi koen opiskelusta olleen minulle muutakin konkreettista hyötyä. Yliopisto-opinnoissa käytettävät oppimisympäristöt, tiedonhaku ja lähdeviittaukset ovat tulleet vähitellen tutuiksi opintojen edetessä, ja olen varmasti valmiimpi aloittamaan tutkintoon johtavat opinnot, kun sen aika on. Lisäksi valmiina on jo opintopisteitä, joita voi mahdollisesti hyväksilukea tulevaan tutkintoon.

Kielitaitoni on sujuvoitunut englanninkielisten kurssimateriaalien myötä, ja myös työnhaussa on arvostettu opiskelua ja sen tuomaa osaamista. Opintojen suunnittelu on vahvistanut urheilijalle toki entuudestaankin tuttuja taitoja, kuten ajanhallintaa ja itsensä johtamista. Joskus olen opiskellut kokonaisia viikkoja, ja välillä on ollut viikkoja, joina en ole opiskellut yhtään.

Toisinaan huomasin kiinnostuvani lukemaan materiaaleja tenttialueen ulkopuoleltakin. Juuri avoimen yliopiston opiskelun joustavuus ja valitsemisen mahdollisuudet mielestäni tukevatkin sisäistä motivaatiota oppimiseen kurssisuoritusten keräämisen sijaan.

Joustava opiskelu sopii erilaisiin elämänvaiheisiin

Omasta kokemuksestani voin toki erityisesti suositella opintoja urheilijoille, sillä koen meillä olevan paljon annettavaa ja saatavaa myös akateemisessa maailmassa. Yhteistyö henkilökunnan ja opettajien kanssa on alusta asti ollut lämminhenkistä, ja suurista opiskelijamääristä huolimatta opiskelijasta välitetään yksilönä. Oma kokemukseni on, että myös urheilusta ollaan aidosti kiinnostuneita ja siinä menestymiseen kannustetaan yhtä vahvasti kuin opintoihinkin.

Välivuotta viettävälle opinnot tarjoavat mahdollisuuden aloitella yliopisto-opintoja esimerkiksi työnteon tai matkustelun ohessa ja toisaalta tunnustella, miten mielenkiintoisilta opiskeltavat aiheet tuntuvat. Joustava opiskelu sopii hyvin myös työelämään oman osaamisen syventämiseen tai esimerkiksi alanvaihtoa pohtivalle.

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto tarjoaa mahdollisuuksia moneen elämäntilanteeseen, ja rohkaisenkin olemaan matalalla kynnyksellä yhteydessä henkilökuntaan, mikäli vapaammin rakennettava opiskelu kiinnostaa.

Lue lisää: