Kauppatieteet, Tytti Määttä: Viestinnän johtamisesta virtaa kuntaorganisaation johtamiseen

Kuhmon kaupunginjohtajana työskentelevä Tytti Määttä on saanut viestinnän johtamisen opinnoista uusien näkökulmien lisäksi käytännön apua arjen työhön. Opinnoissa painottuva viestinnän strateginen osa-alue inspiroi häntä, mutta aivan kenelle tahansa hän ei vaativia opintoja suosittele.

Taustani on monipuolinen, sillä olen koulutukseltani VTM Turun yliopistosta, josta valmistuin 2007. Sen jälkeen olen työskennellyt mm. Kuntaliitossa erityisasiantuntijana, Vaalan kunnanjohtajana kahdeksan vuotta ja täällä Kuhmossa pian viisi vuotta. Myös avoimen yliopiston opinnot ovat minulle tuttuja jo entuudestaan.

Pitkään kunta-alalla työskenneltyäni minulle oli selvää, että viestinnän strateginen puoli on se, mitä todella haluan opiskella. Erityisesti minua kiinnostaa viestinnän yhteys organisaation strategiaan, eli esimerkiksi se, millä tavoin viestinnän avulla toteutetaan strategiaa.

Halusin löytää avoimen yliopiston, jossa voisin suorittaa opinnot etänä ja itselleni sopivalla tavalla. Joustavuus on oikeastaan pakollista, sillä ilman joustavia suoritusmahdollisuuksia opintojen ja muun elämän yhteensovittaminen olisi ollut vaikeaa.

Tarjontaa tutkailtuani päätinkin ilmoittautua opintoihin Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Opintojen alussa tehtiin opintosuunnitelma, mikä oli itselleni uutta. Alkuun pääsemisen jälkeen olen suorittanut opintoja varsin luovassa järjestyksessä.

Talvisota-museon mediastrategia valmistui kurssityönä

Viestinnän johtamisen opintojaksoilla on vaihtelevat suoritustavat. Esimerkiksi peruskurssilla suoritustapana on tentti, mutta monella muulla opintojaksolla tehdään muun muassa erilaisia kurssitöitä itsenäisesti ja ryhmissä.

Monet näiden opintojen kurssitöistä onkin voinut suorittaa varsin käytännönläheisesti. Esimerkiksi mediasuhteet-kurssilla laadin Kuhmossa sijaitsevalle Talvisota-museolle mediastrategian, jossa jaksolla opittua teoriaa pääsi hyödyntämään käytännössä. Myös työyhteisön vuorovaikutukseen keskittyvällä kurssilla tein Kuhmoon liittyvän työn.

Mielestäni on hyvä, että opintojaksoilla on monipuoliset suoritustavat. Esimerkiksi itselleni tentit ovat aina helpompia kuin oppimistehtävät, sillä tenteissä riman voi asettaa itse.

Opintoja kotoa, mökiltä tai vaikka lenkkipolulta

Olen varsin pedantti opiskelija ja käynkin aina kaiken materiaalin lävitse. Haluan aidosti ymmärtää viestintää, ja huomaan käyväni luentoja ja materiaaleja läpi aina uudelleen ja uudelleen. Joskus lenkillä olen kuunnellut saman luennon jopa kolmesti.

Opiskelu työn ja perheen rinnalla on kuitenkin onnistunut varsin mukavasti, sillä näitä opintoja on voinut tehdä täysin etänä vaikkapa kotoa tai mökiltä käsin. On ollut ilo huomata, miten joustavaa opiskelu onkaan, ja miten sujuvasti voin irroittaa päivästä aikaa opinnoille.

Vielä paremmin opintojen suunnittelu onnistuisi, jos kurssisisällöt ja tarkat tiedot suoritustavoista saisi tietoon jo ennen kursseille ilmoittautumista. Tällöin voisin itse vielä paremmin suunnitella opiskeluani.

Opinnoista apua oman organisaation asiantuntijoiden johtamiseen

Voisi sanoa, että näissä opinnoissa hyöty ja huvi kohtaavat sopivassa määrin. Opiskelu on ollut antoisaa, ja monia kursseilla saatuja oppeja voi todellakin käyttää arjen työssä. Itse esimerkiksi aion käyttää sidosryhmäanalyysia viestintää suunniteltaessa.

Suosittelen viestinnän johtamisen opintoja sellaisille kunta-alalla työskenteleville, jotka itse vastaavat viestinnästä, tai sellaisille, jotka johtavat organisaatiossaan operatiivista viestintää. Esimerkiksi pienten kuntien kunnanjohtajille näistä voisi olla suuresti hyötyä, sillä he toimivat tavallaan myös oman kuntansa viestintäjohtajina.

Aivan kenelle tahansa en näitä kuitenkaan suosittele, sillä opinnot ovat jokseenkin työläät. Töitä pitää tehdä ja asioihin tulee syventyä, jos näistä opinnoista haluaa hyvän arvosanan. Etenkin, jos aidosti haluaa ymmärtää oppimaansa.