Viestintä, Sofia Kuosa: Unelmien opintoura alkoi avoimen väylällä

”Valitsin avoimen väylän yksinkertaisesti siksi, että halusin päästä opiskelemaan Jyväskylän yliopistoon”, toteaa Sofia Kuosa. Nyt hän opiskelee viestintää Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Väylävuosi opetti niin opintosisältöjä, opiskelutaitoja kuin jotain omasta itsestä.

Minun ratkaisuni oli välivuosi. Lukion jälkeen en oikeastaan tiennyt mikä minua kiinnostaisi tai mikä minusta voisi tulla aikuisena. Päätin, että teen töitä ja pohdin vaihtoehtoja seuraavalle suunnalleni.

Työnteon lomassa suunta tosiaan kirkastui, joskin vasta yhteishaun aikaan. Viestintä voisi olla minun juttuni. Hain opistoon, jossa minun oli mahdollista opiskella paljon avoimen yliopiston opintoja. Toinen välivuoteni vei minua jo eteenpäin yliopisto-opinnoissani.

Opiskelin opistossa viestintää ja kasvatustieteitä Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen opetussuunnitelmien mukaisesti, ja näiden lisäksi yksittäisiä kursseja eri aineista sekä kieliopintoja. Suoritin tuon avoimen yliopistovuoteni aikana paljon opintoja, voi jopa sanoa, että aivan liikaa. Tärkein tavoitteeni oli saada väyläopinnot suoritettua hyvällä keskiarvolla ja suurella opintopistemäärällä, jotta pääsisin yliopistoon.

Avoimen väylä, paras alku minun opintouralleni

Avoimen väylä oli minulle paras vaihtoehto hakeutua toivomalleni uralle. Sain suorittaa opintoja rauhassa omaan tahtiin ja panostaa niihin juuri niin paljon kuin pystyin. Opinnot kyllä haastoivat, mutta sain opiskellessani hyvää tukea ja onnistuin.

Tiesin, etten todistusvalinnan kautta pääsisi yliopistoon sisään. Pääsykokeisiin olisin voinut osallistua. Arvioin kuitenkin, että minulla olisi parempi mahdollisuus päästä yliopiston tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.

Väylältä sisäänpääsemiseksi vaadittiin tietty määrä opintopisteitä tietyllä keskiarvolla. Tämän lisäksi hakijan tuli kirjoittaa motivaatiokirje, jossa hän perustelee miksi hänet tulisi valita opiskelijaksi. Näiden jälkeen tehtiin vain hakemus opintopolussa ja lisättiin hakemukseen avoimen väylän opintojen tiedot sekä perustelukirje. Tämän jälkeen sain hetken odotella ja sain kutsun haastatteluun. Myöhemmin sain tiedon opintopolkuun, että minut oli valittu tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun viestinnän johtamisen koulutusohjelmaan.

Opiskelun oppimista ja tutkinnon osia

Väylävuoden antia ei ollut vain tutkinto-opiskelupaikka. Avoimen yliopiston opintojen aikaan opin opiskelemaan minulle parhaalla tavalla. Sain todella hyvän pohjan omaan opiskeluuni. Tutkinto-opintojen alkaessa aiemmat yliopisto-opinnot poistivat myös jännitystä siitä millaisia luennot ja yliopisto-opsikelu oikein ovat. Sain hyvän startin opiskeluuni. 

Kun aloitin opinnot tutkinto-opiskelijana yliopistossa, sain hyväksiluettua suurimman osan avoimessa tekemistäni opinnoistani, jolloin olin hieman muita edellä opinnoissa. Tämä on mahdollistanut sen, että olen voinut täysin rauhassa suorittaa kandivaiheeni opinnot.

Avoin yliopisto on hyvä tapa tutustua jo etukäteen siihen alaan, jolle on hakemassa. Näin sain itse varmuutta siihen, että viestintä on oma juttuni. Kun aloitin avoimen opinnot, en ollut kiinnittänyt huomiota viestinnän alan opintojen erilaisiin painotuksiin. Eri yliopistoissa viestinnän koulutusohjelmien painotus on uniikki, joten oli tärkeää pohtia, mitä oikeasti haluan tehdä ja mikä tarjolla olevista hakukohteista voisi antaa juuri minulle eniten. Minun kohdallani vastaus oli Jyväskylän yliopisto.

Millaista opiskelu yliopistossa voisi olla?

Avoin yliopisto on hyvä tapa tutustua itseä kiinnostaviin aloihin ja samalla siihen millaista opiskelu yliopistossa voisi olla. Avoimen opinnoissa voi pohtia, voisiko yliopisto olla itselle sopiva paikka.

Jos itselleni antaisin neuvoja siihen hetkeen, kun olin aloittamassa avoimen opintoja, niin sanoisin, että suorittamisen sijaan kannattaa kuunnella itseä ja keskittyä niihin tärkeimpiin ja kiinnostavimpiin asioihin. Itse sain myös kantapään kautta oppia omia jaksamisen rajojani. Niin hölmöltä kuin se kuulostaakin, niin sekin opetti: nyt osaan ajoissa tunnistaa itsessäni uupumisen merkkejä.

Koen, että vuoden opinnot avoimessa yliopistossa rikastuttivat minua ihmisenä. Ne avasivat silmiä sille, että jokaisen on mahdollista päästä opiskelemaan yliopistoon, vaikka ylioppilaskirjoitukset tai pääsykokeet eivät menisi putkeen.

Olen tutkinto-opiskeluni aikana toiminut vuoden ajan Jyväskylän yliopiston opiskelijalähettiläänä kertomassa yliopisto-opintoja pohtiville opiskelun arjesta ja mahdollisuuksista. Esittelyissä kerron, että olen elävä esimerkki siitä, että yliopistoon on mahdollista päästä, vaikka ylioppilaskirjoitukset eivät onnistuisikaan. Olen lisäksi elävä esimerkki siitä, miten yliopistossa on mahdollista pärjätä myös keskivaikean lukihäiriön kanssa. Kannustan kaikkia tavoittelemaan unelmiensa opiskelupaikkaa! 

Lue lisää: