Tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu ja opiskelun aloittaminen

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Aloita tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu pohtimalla: mitä oppiainetta haluaisit opiskella ja mikä on tavoitteenasi oleva tutkinto?

Jos et ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa, voit tähdätä joko ainoastaan kandidaatin tutkintoon tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Maisterikoulutukset ovat puolestaan hyvä vaihtoehto aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

1. Tutustu Jyväskylän yliopiston tutkintokoulutusvaihtoehtoihin

Jyväskylän yliopiston kuudessa tiedekunnassa on tarjolla useita tutkinto-ohjelmia, joista valtaosaan haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Lisätietoa tutkintokoulutusvaihtoehdoista ja hakemisesta löydät Hakijalle -sivustolta. Sivustolla on mm. koulutustarjontahakukone, jonka avulla voit selata koulutusvaihtoehtoja tiedekunnittain ja tavoitetutkinnon mukaan.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

  • Mihin JYU:n tutkinto-ohjelmaan haluaisit hakea?
  • Täytätkö hakukelpoisuusvaatimukset vai tuleeko sinun suorittaa opintoja hakua varten?
  • Kuinka monta aloituspaikkaa tutkinto-ohjelmassa on? Entä millä perusteella ne täytetään?

2. Laadi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS

Suunnittele seuraavaksi opintojasi tarkemmin tekemällä tutkintotavoitteinen HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Sen tarkoituksena on mm. selkeyttää oman opiskelusi päämääriä, helpottaa opintojesi pitkäjänteistä suunnittelua ja toimita apuna opintojesi etenemisen seuraamisessa.

Tutkintotavoitteinen HOPS koostuu kahdesta osasta:

1. Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)
2. Aikataulusuunnitelma hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista (Excel-tiedosto)

Aloita suorittamalla maksuton Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op) -kurssi. Kurssin suoritettuasi laadi alustava aikataulusuunnitelma valitsemasi tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista em. Excel-tiedostoon. Ensimmäinen versio voi olla hyvin alustava; tarkoituksena on palata suunnitelmaan säännöllisesti ja tehdä tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä opintojen edetessä.

Jos haluat saada palautetta HOPSistasi, ota yhteyttä opintoneuvojaan Avoimen yliopiston tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus -lomakkeella. Liitä mukaan aikataulusuunnitelmasi lomakkeen Lisää liitteitä -kohdasta. Kerro yhteydenotossasi myös, mitä ajatuksia Orientaatio jatkuvaan oppimiseen –kurssin suorittaminen sinussa herätti? Em. lomakkeen kautta yhteydenottosi ohjautuu automaattisesti vain opintoneuvojalle.

Opiskelun aloittaminen

Aloita perusopintotasoista opinnoista, jos ne sisältyvät opiskelusuunnitelmiisi. Perusopinnot suoritettuasi voit jatkaa edelleen aineopintotasoisiin opintoihin. Eri oppiaineiden opintojen suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaastamme.

Valitse perus- ja aineopintojen rinnalle viestintä- ja kieliopintojen kursseja, yleisopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jos niitä edellytetään hakukelpoisuuteen.

Halutessasi voit myös suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen lisäksi muita kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja tai maisteritutkinnon vapaasti valittavia opintoja jo etukäteen avoimessa yliopistossa – näin nopeutat valmistumistasi.

 

 

Kuvat: Vlad Bagacian ja Emma Matthews

Huomioi seuraavat asiat viestintä- ja kieliopintojen suorittamisessa:

  • Kurssien suorittaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa, jotta ne tukevat parhaiten muita opintoja.
  • Ajoita äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot opintojen alkuun, koska tällöin ne tukevat vieraiden kielten opiskelua ja voit hyödyntää kursseilla opittuja taitoja esimerkiksi oppimistehtäviä ja esseitä kirjoittaessasi, seminaareissa sekä esitelmien pidossa.
  • Suorita myös ensimmäisen vieraan kielen opinnot opintojen alussa, niistä on hyötyä mm. englanninkielisen lähdekirjallisuuden lukemisessa.
  • Kurssit toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena, joten opintojen aikatauluihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin.
  • KOPS-suunnittelutyökalu viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun tueksi
  • Jos suoritat viestintä- ja kieliopintojen kursseja jossain toisessa yliopistossa, tutustu viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksiin