Tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu ja opiskelun aloittaminen

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Tutustu ensin koulutusvaihtoehtoihin ja valitse, mitä haluat opiskella. Laadi sitten henkilökohtainen opintosuunnitelmasi – sen jälkeen olet valmis opiskelemaan!

Aloita tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

Jos et ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa, voit tähdätä joko ainoastaan kandidaatin tutkintoon tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Näitä tutkintoja varten voit suorittaa opintoja avoimessa yliopistossa.

Maisterikoulutukset ovat puolestaan hyvä vaihtoehto jo aiemmin korkeakoulututkinnon suorittaneille. Maisteritutkinnon jälkeen opintoja on mahdollista jatkaa lisensiaatiksi ja tohtoriksi saakka.

1. Tutustu Jyväskylän yliopiston tutkintokoulutusvaihtoehtoihin

Jyväskylän yliopiston kuudessa tiedekunnassa on tarjolla useita tutkinto-ohjelmia, joista valtaosaan haetaan korkeakoulujen kevään yhteishaussa. Lisätietoa tutkintokoulutusvaihtoehdoista ja hakemisesta löydät Jyväskylän yliopiston Hakijalle-sivustolta. Koulutustarjonnan hakukoneen avulla voit selata koulutusvaihtoehtoja tiedekunnittain ja tavoitetutkintosi mukaan.

Voit käyttää apunasi seuraavia kysymyksiä:

 • Mihin JYU:n tutkinto-ohjelmaan haluaisit hakea?
 • Täytätkö hakukelpoisuusvaatimukset vai tuleeko sinun suorittaa opintoja hakua varten?
 • Kuinka monta aloituspaikkaa tutkinto-ohjelmassa on? Entä millä perusteella ne täytetään?

Tällä sivulla olevin linkkien kautta löydät tiedon tulevaan tutkintoosi suoritettavista opinnoista (OPS 2020-2023).

2. Laadi henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS

Suunnittele seuraavaksi opintojasi tarkemmin tekemällä tutkintotavoitteinen HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. HOPSin tarkoituksena on selkeyttää oman opiskelusi päämääriä, helpottaa opintojesi pitkäjänteistä suunnittelua ja auttaa opintojesi etenemisen seuraamisessa.

Tutkintotavoitteinen HOPS koostuu kahdesta osasta:

 1. Orientaatio jatkuvaan oppimiseen (1 op)
 2. Aikataulusuunnitelma hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista (Excel-tiedosto)

Aloita suorittamalla maksuton Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssi (1 op). Kurssin suoritettuasi laadi alustava aikataulusuunnitelma valitsemasi tutkinto-ohjelman hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista edellä mainittuun Excel-tiedostoon. Ensimmäinen versio voi olla hyvin alustava. Tarkoituksena on palata suunnitelmaan säännöllisesti ja tehdä tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä opintojen edetessä.

Pyydä tarvittaessa palautetta HOPSistasi!

Jos haluat saada palautetta HOPSistasi, ota yhteyttä opintoneuvojaan Avoimen yliopiston tutkintotavoitteisen opiskelun ohjaus -lomakkeella, jonka löydät HelpJYU-palvelustamme. Lomakkeen kautta yhteydenottosi ohjautuu automaattisesti vain opintoneuvojalle. Liitä mukaan aikataulusuunnitelmasi lomakkeen Lisää liitteitä -kohdasta. Kerro yhteydenotossasi myös, mitä ajatuksia Orientaatio jatkuvaan oppimiseen -kurssin suorittaminen sinussa herätti.

3. Aloita opiskelu suunnitelmasi mukaan

Aloita perusopintotasoista opinnoista, jos ne sisältyvät opiskelusuunnitelmiisi. Perusopinnot suoritettuasi voit jatkaa edelleen aineopintotasoisiin opintoihin. Eri oppiaineiden opintojen suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opinto-oppaastamme.

Valitse perus- ja aineopintojen rinnalle viestintä- ja kieliopintojen kursseja, yleisopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jos niitä edellytetään hakukelpoisuuteen.

Halutessasi voit myös suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen lisäksi muita kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja tai maisteritutkinnon vapaasti valittavia opintoja jo etukäteen avoimessa yliopistossa – näin nopeutat valmistumistasi.

Huomioi seuraavat asiat viestintä- ja kieliopintojen suorittamisessa:

 • Kurssien suorittaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa, jotta ne tukevat parhaiten muita opintoja.
 • Ajoita äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot opintojen alkuun, koska tällöin ne tukevat vieraiden kielten opiskelua ja voit hyödyntää kursseilla opittuja taitoja esimerkiksi oppimistehtäviä ja esseitä kirjoittaessasi, seminaareissa sekä esitelmien pidossa.
 • Suorita myös ensimmäisen vieraan kielen opinnot opintojen alussa, niistä on hyötyä mm. englanninkielisen lähdekirjallisuuden lukemisessa.
 • Kurssit toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena, joten opintojen aikatauluihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin.
 • KOPS-suunnittelutyökalu viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun tueksi
 • Jos suoritat viestintä- ja kieliopintojen kursseja jossain toisessa yliopistossa, tutustu viestintä- ja kieliopintojen korvaavuuksiin

Kuvat: Vlad Bagacian ja Emma Matthews