Tutkintotavoitteisen opiskelun suunnittelu

Tehokkaan ja tavoitteellisen opiskelun olennainen osa on opintojen suunnittelu. Aloita tutkintotavoitteisten opintojen suunnittelu pohtimalla ensin, mikä on tavoitteenasi oleva tutkinto? Jos et ole aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkintoa, voit tähdätä joko ainoastaan kandidaatin tutkintoon tai sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin. Maisterikoulutukset ovat puolestaan hyvä vaihtoehto aikaisemman korkeakoulututkinnon suorittaneelle.

Entä mistä tutkinto-ohjelmasta olet kiinnostunut ja milloin aiot hakea? Valtaosaan tutkinto-ohjelmista voi hakea kevään yhteishaussa.

Tutustu seuraavaksi tarkemmin valitsemasi tutkinto-ohjelman kuvaukseen. Edellytetäänkö hakukelpoisuuteen joitain tiettyjä opintoja? Entä mistä opinnoista suoritettava tutkinto/tutkinnot rakentuvat? Ovatko tutkinnon vapaasti valintaiset opinnot (sivuaineopinnot) vapaasti valittavissa, onko niistä annettu suosituksia tai onko ne määritelty tutkintorakenteessa?

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma eli HOPS

Suunnittele seuraavaksi opintojasi tarkemmin tekemällä tutkintotavoitteinen HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Sen tarkoituksena on mm. selkeyttää oman opiskelusi päämääriä, helpottaa opintojesi pitkäjänteistä suunnittelua ja toimita apuna opintojesi etenemisen seuraamisessa. Tutkintotavoitteinen HOPS tehdään Korppi-opintotietojärjestelmässä olevalla lomakkeella, mikä vaatii rekisteröitymisen Korpin käyttäjäksi.

Ensimmäinen versio HOPSista voi olla hyvin alustava suunnitelma. Tarkoituksena on palata suunnitelmaan säännöllisesti ja tehdä tarkennuksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä opintojen edetessä. Omaa HOPSiasi pääset tarkastelemaan ja muokkaamaan Korpissa kohdassa Kyselyt - Aiemmin vastatut. Jos haluat saada palautetta HOPS:istasi, lähetä palautepyyntö HelpJYU-palvelun kautta.

Opiskelun aloittaminen

Aloita perusopintotasoista opinnoista, jos ne sisältyvät opiskelusuunnitelmiisi. Perusopinnot suoritettuasi voit jatkaa edelleen aineopintotasoisiin opintoihin. Eri oppiaineiden opintojen suoritustapa- ja aikataulutiedot löydät opintotarjonnastamme.

Valitse perus- ja aineopintojen rinnalle viestintä- ja kieliopintojen kursseja, yleisopintoja ja vapaasti valittavia opintoja, jos niitä edellytetään hakukelpoisuuteen.

Halutessasi voit myös suorittaa hakukelpoisuuteen edellytettävien opintojen lisäksi muita kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja tai maisteritutkinnon vapaasti valittavia opintoja jo etukäteen avoimessa yliopistossa – näin nopeutat valmistumistasi.

Huomioi seuraavat asiat viestintä- ja kieliopintojen suorittamisessa:

  • Kurssien suorittaminen kannattaa aloittaa heti opintojen alussa, jotta ne tukevat parhaiten muita opintoja.
  • Ajoita äidinkielen kirjoitus- ja puheviestinnän opinnot opintojen alkuun, koska tällöin ne tukevat vieraiden kielten opiskelua ja voit hyödyntää kursseilla opittuja taitoja esimerkiksi oppimistehtäviä ja esseitä kirjoittaessasi, seminaareissa sekä esitelmien pidossa.
  • Suorita myös ensimmäisen vieraan kielen opinnot opintojen alussa, niistä on hyötyä mm. englanninkielisen lähdekirjallisuuden lukemisessa.
  • Kurssit toteutetaan pääasiassa lähiopetuksena, joten opintojen aikatauluihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin.
  • KOPS-suunnittelutyökalu viestintä- ja kieliopintojen suunnittelun tueksi

Urasuunnittelun tueksi

Haetko avoimesta yliopistosta vauhtia uudelle uralle tai lisäosaamista nykyiseen työhön? Alta löydät apua urasuunnittelusi tueksi.