Jyväskylän yliopiston avoimen väylän hakukohteet

Voit hakea seuraaviin Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmiin kevään 2021 yhteishaussa avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen jälkeen. Avoimet yliopisto-opinnot voi sisällyttää myöhemmin osaksi tutkintoasi, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Tutkinto-ohjelman nimen linkistä näet hakuehdot ja valintaperusteet. Hakukelpoisuusvaatimuksiin ja valintaperusteisiin ei pääsääntöisesti ole tulossa muutoksia kevään 2021 hakuun. Avoimen väylä -linkeistä näet lisätietoja kunkin hakukohteen väyläopinnoista. 

Huom.! Alla olevat linkit ovat tällä hetkellä toistaiseksi pois toiminnasta.
Jyväskylän yliopiston valintaperusteet vahvistetaan lokakuun 2020 lopussa, jolloin tälle sivulle julkaistaan taas uudet linkit päivitetyin tiedoin.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Historian kandidaattiohjelma
Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (englannin kieli ja suomen kieli)
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma
Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kirjoittamisen kandidaattiohjelma

Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma

Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Musiikkiterapian kandidaattiohjelma
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Informaatioteknologian tiedekunta

Koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

JYU:n kauppakorkeakoulu

Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
(FM-tutkintoon johtava koulutus, ei psykologin kelpoisuutta)

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Terveystieteiden kandidaattiohjelma
Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Terveystieteiden maisteriohjelmat: fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kemian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

 

Takaisin Tavoitteena tutkinto -sivulle