Jyväskylän yliopiston avoimen väylän hakukohteet

Voit hakea seuraaviin Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmiin kevään 2020 yhteishaussa avoimessa yliopistossa suorittamiesi opintojen jälkeen. Avoimet yliopisto-opinnot voi sisällyttää myöhemmin osaksi tutkintoasi, mikä nopeuttaa valmistumistasi.

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Historian kandidaattiohjelma
Historian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
Kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (englannin kieli ja suomen kieli)
Kirjallisuuden kandidaattiohjelma
Kirjallisuuden kandidaatti- ja maisteriohjelma
Kirjoittamisen kandidaattiohjelma
Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -kandidaatti- ja maisteriohjelma
Museologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Musiikkiterapian kandidaattiohjelma
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaattiohjelma
Taidehistorian ja taidekasvatuksen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma
Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Informaatioteknologian tiedekunta

Koulutusteknologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
Tietojärjestelmätieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Tietotekniikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

JYU:n kauppakorkeakoulu

Yrityksen taloustieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma
Taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma
Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma
Psykologian kandidaatti- ja maisteriohjelma
(FM-tutkintoon johtava koulutus, ei psykologin kelpoisuutta)
Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelma

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Terveystieteiden kandidaattiohjelma
Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Terveystieteiden maisteriohjelmat: fysioterapia, gerontologia ja kansanterveys, liikuntalääketiede ja terveyskasvatus

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Fysiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Kemian kandidaatti- ja maisteriohjelma

Luonnonvarat ja ympäristö -kandidaatti- ja maisteriohjelma

Matematiikan ja tilastotieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

 

Takaisin Tavoitteena tutkinto -sivulle