Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta

Ha­ku­kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set avoi­men yli­opis­ton väy­lä­haus­sa

Kasvatustieteen kandidaatti ja maisteri

Erityispedagogiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

Varhaiskasvatuksen opettajan kandidaattiohjelma ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelma

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op
  • varhaiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op. Aineopintoihin tulee sisältyä, tai niiden lisäksi on oltava suoritettuna proseminaari. Jos hakija on suorittanut kasvatustieteen aineopinnot tai kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot, hänen tulee tehdä opintojen aikana varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja.
  • Varhaiskasvatustieteen / kasvatustieteen / kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen aineopinnot 35 op eivät voi sisältyä aiempaan tutkintoon.
Psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri
tekijä: Riina Kärkkäinen — Viimeisin muutos tiistai 07. marraskuuta 2017, 11.02 — Historia

 

HUOM. Filosofian maisterin tutkinto ei tuota psykologin ammattikelpoisuutta. Jos tavoitteenasi on suorittaa psykologian maisterin tutkinto ja valmistua psykologiksi, tutustu em. tutkintoon johtavaan koulutukseen. Myös avoimen yliopiston väylän kautta hakevat valintaan psykologian valintakokeen perusteella.

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot: