29.06.2018

Kauppakorkeakoulu

  • Tarkat valintaperusteet ja hakuohjeet löydät kauppakorkeakoulun www-sivuilta.
  • Avoimessa yliopistossa voit suorittaa opintoja yrityksen taloustieteen johtamisen ja markkinoinnin opintosuunnissa

Va­lin­ta­pe­rus­teet v. 2018 haus­sa

Hakijoilta edellytetään vähintään 100 op:n laajuiset opinnot:

Halutun opintosuunnan perus- ja aineopinnot eli liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) ja johtamisen aineopinnot (35 op) tai markkinoinnin aineopinnot (35 op).

Lisäksi muita kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja (esim. viestintä- ja kieliopintoja, yleisopintoja ja muita pakollisia kauppatieteellisiä opintoja ) vähintään 40 op siten, että  suorittettuna on yhteensä vähintään 100 op. Hakijalta vaaditaan opintoja kahdessa vieraassa kielessä (englanti ja 2. vieraskieli).