Liikuntatieteellinen tiedekunta

Ha­ku­kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set avoi­men yli­opis­ton väy­lä­haus­sa

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteri

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakijoilta edellytetään seuraavat opinnot (yhteensä vähintään 66 op):

Terveystieteiden maisteri

Fysioterapian maisteriohjelma
Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia)
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma
Terveyskasvatuksen maisteriohjelma