13.11.2018

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Ha­ku­kel­poi­suus­vaa­ti­muk­set avoi­men yli­opis­ton väy­lä­haus­sa

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteri

Terveystieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma

Hakijoilta edellytetään seuraavat opinnot (yhteensä vähintään 66 op):

Terveystieteiden maisteri

Fysioterapian maisteriohjelma
Terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia)
Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma
Liikuntalääketieteen maisteriohjelma
Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

Soveltuva korkeakoulututkinto tai amk-tutkintoa vastaava entisen opistoasteen tutkinto sekä hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot yht. 53-62 op (maisteriohjelmasta riippuen):