09.01.2018

Historian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

  • His­to­rian kan­di­daat­tioh­jel­ma, tutkintoon suoritettavat opinnot
  • Huom! Avoimen yliopiston väylähaun kautta tutkinnonsuoritusoikeutta hakevat suorittavat edelleen opetussuunnitelmassa 2015-2017 mainitut viestintä- ja kieliopinnot (väh. 10 op)
  • Seuraavia opintojaksoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa:
    • HISY001 Opintojen suunnittelu I 1 op
    • HISY002 Opintojen suunnittelu II 1 op

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2015-31.7.2017

Pääaineopinnot 80 op

Viestintä- ja kieliopinnot väh. 10 op

Muut opinnot, pakolliset **)

  • HISY001 Opintojen suunnittelu I 1 op *)
  • HISY002 Opintojen suunnittelu II 1 op *)
  • Lisäksi tutkintoon voidaan liittää opintojakso HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op *)

Sivuaineopinnot


*) Ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa.
**) Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.