Humanististen tieteiden kandidaatti

HuK-tutkintoon sisältyvät opinnot

Avoimessa yliopistossa voit opiskella esimerkiksi historia, kirjallisuus, kirjoittaminen, musiikkiterapia ja taidehistoria ja taidekasvatus opintosuuntana (pääaineena) suoritettavaan humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) tutkintoon vaadittavia opintoja eli tutkinnon osia.

Tiedot tutkintoon sisältyvistä opinnoista eri tutkinto-ohjelmissa: