Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Tutkintoon suoritettavat opinnot

 • Tutkintoon sisältyvät opinnot (opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020)
 • Seuraavia opintojaksoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa:
  • MUTY1001 Opinto- ja urasuunnittelu (2 op) 
   MUTY1004 Harjoittelu (5-15 op) 
   MUTY1005 Työssäoppiminen (1-5 op) 
   MUSA1073 Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijuus (5 op) 
   HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

 • Huom! Avoimen yliopiston väylähaun kautta tutkinnonsuoritusoikeutta hakevat suorittavat alla listatut viestintä- ja kieliopinnot (vähintään 10 op)

Viestintä- ja kieliopinnot