09.01.2018

Kirjallisuuden kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

 • Kirjallisuuden kan­di­daat­tioh­jel­ma, tutkintoon suoritettavat opinnot
 • Huom! Avoimen yliopiston väylähaun kautta tutkinnonsuoritusoikeutta hakevat suorittavat edelleen opetussuunnitelmassa 2015-2017 mainitut viestintä- ja kieliopinnot (väh. 10 op)
 • Seuraavia opintojaksoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa:
  • MUTY1001 Opinto- ja urasuunnittelu (2 op) 
   MUTY1004 Harjoittelu (5-15 op) 
   MUTY1005 Työssäoppiminen (1-5 op) 
   MUSA1073 Musiikki- ja kulttuurialan asiantuntijuus (5 op) 
   HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2015-31.7.2017

Pääaineopinnot 80 op

Viestintä- ja kieliopinnot väh. 10 op

Muut opinnot, pakolliset **)

 • HTKY001 Opintojen suunnittelu 1 op *)

Sivuaineopinnot

*) Ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa.
**) Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko.