Musiikkiterapian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Tutkintoon suoritettavat opinnot

VIESTINTÄ- ja KIELIOPINNOT
(ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet)

10 OP

Äidinkielen viestintä

  • XKVH007 Musiikkiterapian tutkimusviestintä *)
3 op

Toinen kotimainen kieli (kirjallinen ja suullinen taito)

  • XRU0102/0103 Akademisk svenska / skriftlig, muntlig
3 op

Vieras kieli (kirjallinen ja suullinen taito)

  • XENX001 Academic Reading ja
  • XENX003 Interdisciplinary Communication Skills
väh. 3 op

*) = toistaiseksi ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa