21.12.2017

Musiikkiterapian kandidaattiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2012-31.7.2015

VIESTINTÄ- ja KIELIOPINNOT
(ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet)

10 OP

Äidinkielen viestintä

  • XKVH007 Musiikkiterapian tutkimusviestintä *)
3 op

Toinen kotimainen kieli (kirjallinen ja suullinen taito)

  • XRU0102/0103 Akademisk svenska / skriftlig, muntlig
3 op

Vieras kieli (kirjallinen ja suullinen taito)

  • XENX001 Academic Reading ja
  • XENX003 Interdisciplinary Communication Skills
väh. 3 op

Maturiteetti **)

1 op

PÄÄAINEOPINNOT
Musiikkiterapian opinnot

80 OP

Musiikkiterapian perusopinnot

30 op

Musiikkiterapian aineopinnot

50 op

SIVUAINEOPINNOT

  • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
  • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op täyttyy

 

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN

180 OP

*) = toistaiseksi ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa

**) = ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa