Kasvatustieteen kandidaatti

Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot:

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kandidaattiohjelma

Hakijoilta edellytetään vähintään seuraavat opinnot: