Erityispedagogiikan kandidaattiohjelma, kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (180 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2017-31.7.2020

 • Erityispedagogiikan kan­di­daat­tioh­jel­ma, tutkintoon suoritettavat opinnot
 • Huom! Avoimen yliopiston väylähaun kautta tutkinnonsuoritusoikeutta hakevat suorittavat edelleen opetussuunnitelmassa 2015-2017 mainitut viestintä- ja kieliopinnot (XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 4 op ja ruotsin ja englanninkielen viestintä- ja kieliopintojen kurssit)
 • Seuraavia opintojaksoja ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa:
  • KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja HOPS (3 op) 
  • KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin (2 op) 
  • KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka (3 op) 
  • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen (2 op) 
  • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky - muutakin kuin pisteitä (2 op)

Opetussuunnitelma voimassa 1.8.2014-31.7.2017

 • Alla kuvatun opetussuunnitelman mukaan opiskellaan suunnattaessa opettajuuden sijaan erilaisiin suunnittelu-, tutkimus- ja hallintotehtäviin.
 • Erityis(luokan)opettajakelpoisuuden tuottavien kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen opetussuunnitelmat löytyvät JY:n kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan www-sivuilta.
 • Kandidaatin tutkinto ei tuota erityisopettajankelpoisuutta.

Viestintä- ja kieliopinnot sekä orientoivat opinnot

(ks. viestintä- ja kieliopintojen korvaavuudet)

20 op

 • KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 3 op *)
 • KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2 op *)
  • Opiskelijan ei tarvitse suorittaa KTKO103 Johdatus kasvatustieteisiin 2 op -opintojaksoa tiedekunnan puolella haettuaan ja tultuaan valituksi tutkinto-opiskelijaksi, mikäli hänellä on kasvatustieteen perusopinnot jo suoritettuina. Tutkintoa varten suoritetaan tällöin muita vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen.
 • KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 3 op *)
  • Korvaavaksi suoritukseksi käy ITKP101 Tietokone ja tietoverkot työvälineenä (3 op) -opintojakso, jonka voi suorittaa erillisellä opinto-oikeudella JY:n informaatioteknologian tiedekunnassa, ks. lisätiedot.
 • KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen 2 op *)
 • XYHK001 Kasvatusalan vuorovaikutusosaaminen 4 op
 • Kieliopinnot 
  • XRUK002/XRUK902 Svenska för pedagoger 3 op 
  • XENK002 Academic Reading and Communication Skills 3 op
   • Avoimen yliopiston opiskelijat suorittavat kurssit XENX001 Academic Reading 3 op JA XENX003 Interdisciplinary Communication Skills 3 op

 

Kasvatustieteen perusopinnot

25 op

Erityispedagogiikan perusopinnot

25 op

Erityispedagogiikan aineopinnot

 • Maturiteetti eli kypsyysnäyte KK-tutkintoa varten *)

35 op

Sivuaineen perus- ja aineopinnot

60 op

Vapaasti valittavia opintoja siten, että tutkinnon minimilaajuus 180 op tulee täyteen

 

*) ei voi suorittaa avoimessa yliopistossa