13.11.2018

Kauppatieteiden maisteriopinnot aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

Hakukelpoisuus maisteriopintoihin

Korkeakoulututkinnon (amk- tai yliopistotutkinto) perusteella voit hakea esimerkiksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun yrityksen taloustieteiden maisteriohjelmaan (opintosuuntavaihtoehdot: johtaminen/ laskentatoimi/ markkinointi/ viestinnän johtaminen) suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Johtaminen ja markkinointi

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa seuraavat opinnot:

  • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op
  • Johtamisen aineopinnot 35 op / markkinoinnin aineopinnot 35 op
    • Liiketoimintaosaamisen perusopintoja ei suoriteta aineopintojen edeltävinä opintoina, mikäli olet suorittanut aiemmin sisällöllisesti vastaavan kauppatieteellisen perusopintokokonaisuuden tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon. Toimita aineopintojen esitietoselvitystä varten jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteesta sähköpostitse osoitteella karolina.m.aaltonen@jyu.fi tai postitse osoitteella Avoin yliopisto / Karolina Aaltonen, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
  • Viestintä- ja kieliopintoja (toisen vieraan kielen akateemisen tason kurssit)

Viestinnän johtaminen

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa osa hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista:

Maisterin tutkintoon suoritettavat opinnot

  • Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien opetussuunnitelmat 2017-2020
  • Hakukepoisuuteen edellytettävien opintojen (ks. edellä) lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa jo etuläteen kauppatieteiden maisterin tutkintoon sisältyviä vapaavalintaisia opintoja (esim. ylimääräisiä aineopintojaksoja tai viestintä- ja kieliopintoja)