09.01.2018

Kauppatieteiden maisteriopinnot aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneille

Hakukelpoisuus maisteriopintoihin

Korkeakoulututkinnon (amk- tai yliopistotutkinto) perusteella voit hakea JY:n kauppakorkeakouluun yrityksen taloustieteiden maisteriohjelmaan (opintosuuntavaihtoehdot: johtaminen/ laskentatoimi/ markkinointi/ viestinnän johtaminen) tai taloustieteen maisteriohjelmaan suorittamaan kauppatieteiden maisterin tutkintoa.

Yrityksen taloustieteet: johtaminen ja markkinointi

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa kaikki opinnot, jotka edellytettään hakukelpoisuuteen korkeakoulututkinnon lisäksi:

 • Seuraavat kauppatieteen opinnot:
  • Liiketoimintaosaamisen perusopinnot 28 op
  • Johtamisen aineopinnot 35 op / markkinoinnin aineopinnot 35 op
   • Liiketoimintaosaamisen perusopintoja ei suoriteta aineopintojen edeltävinä opintoina, mikäli olet suorittanut aiemmin sisällöllisesti vastaavan kauppatieteellisen perusopintokokonaisuuden tai liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon. Toimita aineopintojen esitietoselvitystä varten jäljennökset tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteesta sähköpostitse osoitteella riina.karkkainen@jyu.fi tai postitse osoitteella Avoin yliopisto / Riina Kärkkäinen, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.
 • Viestintä- ja kieliopintoja (esim. ensimmäisen ja toisen vieraan kielen akateemisen tason kurssit)

Viestinnän johtaminen

Avoimessa yliopistossa on mahdollista suorittaa osa hakukelpoisuuteen edellytettävistä opinnoista:

Kauppatieteiden maisterin tutkintoon suoritettavat opinnot

 • Kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien opetussuunnitelmat 2017-2020
 • Hakukepoisuuteen edellytettävien opintojen (ks. edellä) lisäksi voit suorittaa avoimessa yliopistossa jo etuläteen kauppatieteiden maisterin tutkintoon sisältyviä vapaavalintaisia opintoja (esim. ylimääräisiä aineopintojaksoja tai viestintä- ja kieliopintoja)