01.02.2019

Terveystieteiden maisteriohjelmat

Hakukelpoisuusvaatimukset

Soveltuvan korkeakoulututkinnon tai AMK-tutkintoa vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon suorittaneet ovat kelpoisia hakemaan JY:n liikuntatieteelliseen tiedekuntaan terveystieteiden maisteriohjelmiin suorittamaan terveystieteiden maisterin tutkintoa. Opiskelijat, joilla on soveltuva aiempi tutkinto suoritettuna, eivät voi suorittaa terveystieteiden kandidaatin tutkintoa.

Fysioterapian maisteriohjelma ja terveystieteiden opettajankoulutuksen maisteriohjelma (fysioterapia)

 • Hakijoilta vaaditaan fysioterapeutin, jalkaterapeutin, osteopaatin, apuvälineteknikon, naprapaatin, liikunnanohjaajan, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan tai hyvinvointiteknologian insinöörin AMK-tutkinto tai näitä vastaava entisen opistoasteen tutkinto.
 • Lisäksi maisteriohjelmiin voivat hakea ilman valintakoetta (hakupapereiden perusteella) henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi yliopistollisen korkeakoulututkinnon tai  avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot.

 Gerontologian ja kansanterveyden maisteriohjelma

 • Hakijoilta vaaditaan terveys- tai sosiaalialan tai liikunnanohjaajan AMK-koulututkinto tai sitä vastaava entisen opistoasteen tutkinto (esim. sairaanhoitajan, fysioterapeutin, sosionomin tai liikunnanohjaajan tutkinto).
 • tai jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot
 • Lisäksi maisteriopintoihin voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys-, sosiaali-, liikunta- tai käyttäytymistieteellinen ala, tai muu perustellusti soveltuva al; tai terveysalan perus- ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

Liikuntalääketieteen maisteriohjelma

 • Hakijoilta vaaditaan terveysalan tai liikunnanohjaajan AMK-tutkinto tai sitä vastaava entisen opistoasteen tutkinto (esim. sairaanhoitajan, fysioterapeutin, terveydenhoitajan tai liikunnanohjaajan tutkinto).
 • tai jonkin edellä mainituista tutkinnoista ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot
 • Lisäksi maisteriohjelmaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet soveltuvan yliopistollisen korkeakoulututkinnon (esimerkiksi terveys- tai liikunta-ala, tai muu perustellusti soveltuva ala; tai terveys‐ tai liikunta‐alan perus‐ ja aineopinnot on suoritettu joko sivuaineena tai tutkinnon lisäksi).

 Terveyskasvatuksen maisteriohjelma

 • Hakijoilta vaaditaan minkä tahansa alan AMK-tutkinto tai sitä vastaava entisen opistoasteen tutkinto
 • tai jokin AMK-tutkinto tai sitä vastaava entisen opistoasteen tutkinto ja lisäksi avoimen väylän vaatimusten mukaiset opinnot
 • Lisäksi maisteriohjelmaan voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet jonkin yliopistollisen korkeakoulututkinnon.

Terveystieteiden maisteriohjelmiin
sisältyvät opinnot                                                         

 • Maisteriohjelman täydentävät opinnot (33-38 op ohjelmasta riippuen)
 • Maisteriohjelman syventävät opinnot (60-70 op ohjelmasta riippuen)
 • Muut yhteiset opinnot (yleisopinnot, etiikan syventävä opintojakso ja syventävät metodiopinnot 1-30 op ohjelmasta riippuen)
 • Vapaasti valittavat opinnot: yksi opintokokonaisuus (sivuaine) vähintään 25 op, lisäksi tarvittaessa valinnaisia opintoja niin paljon, että maisterin tutkintoon vaadittavat 120 op tulee täyteen.

Maisteriohjelmiin sisältyvistä opinnoista voit suorittaa jo etukäteen avoimessa yliopistossa:

 Maisteriohjelmien täydentävät- ja yleisopinnot, jotka voit suorittaa avoimessa yliopistossa:

Opiskelu kannattaa aloittaa valitun  maisteriohjelman täydentävistä- ja yleisopinnoista. Valinnaisen opintokokonaisuuden ja muut valinnaiset opinnot voit suorittaa niiden rinnalla.

Haku tutkinto-opiskelijaksi liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Avoimessa yliopistossa ei voi suorittaa yliopistotutkintoa. Maisterin tutkinnon suorittaaksesi sinun tulee hakea tutkinto-opiskelijaksi JY:n liikuntatieteelliseen tiedekuntaan kevään yhteishaussa.

Vuoden 2019 valintaperusteet:

Lisätietoa aikaisempien vuosien hakijamääristä, pisterajoista ja maisteritutkinnon suorittamisesta liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijana löydät tiedekunnan www-sivuilta.