Tutkintosääntö

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännössä säädetään koulutuksen järjestämisestä ja opintojen suorittamisesta Jyväskylän yliopistossa. Tutkintosääntöä sovelletaan myös avoimen yliopiston opintoihin ja opiskelijoihin.

Tutkintosääntöä täydentävät ohjeet ja periaatteet

 • Opiskelun eettiset ohjeet ja vilppitapausten käsittely Jyväskylän yliopistossa (rehtorin päätös 17.1.2019)
 • Esteettömän opiskelun periaatteet (rehtorin päätös 24.6.2014)
 • Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) periaatteet (rehtorin päätös 5.2.2013)
 • Avoimen yliopiston tarkentavat määräykset Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöön (johtajan päätös 29.9.2015):
  • 38 § Suoritusmahdollisuudet
   • Avoimessa yliopistossa opintosuorituksia voivat tehdä opiskelijat, joilla on voimassa oleva opiskeluoikeus kyseessä oleviin avoimen yliopiston järjestämiin opintoihin. Myös opintosuorituksen täydentäminen tai arvosanan korottaminen edellyttää voimassa olevaa opinto-oikeutta ko. opintoihin.
   • Avoimessa yliopistossa opiskelijalla on oikeus yrittää hyväksytyn opintojaksosuorituksen arvosanan korottamista vuoden sisällä ensimmäiseen suoritukseen osallistumisesta ja enintään kahdesti, ellei kysymys ole opintojen jatkamiselle välttämättömästä arvosanan korottamisesta, kuitenkin aina vain voimassaolevan opinto-oikeuden ja opintotarjonnan puitteissa.
   • Hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa opettajan kanssa sovitusti pääsääntöisesti muulla suoritustavalla, kuin millä aiempi opintosuoritus on tehty, kuitenkin tiedekunnan opetussuunnitelmaa noudattaen. Poikkeuksena ovat tenttimällä suoritetut opintosuoritukset, joiden arvosanaa voi korottaa myös tenttimällä ja ilman erillistä sopimista opettajan kanssa.
  • 48 § Opintosuoritusten tulosten julkistaminen ja rekisteröinti
   • Avoimessa yliopistossa opintosuoritusten tulokset ilmoitetaan pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa siitä, kun opiskelija on jättänyt suorituksensa arvioitavaksi tai kun opintosuoritukset on ilmoitettu otettavan arvioitaviksi. Lukukausien vaihteessa ja niissä tapauksissa, joissa opintosuoritukset arvioidaan yksikön ulkopuolella, voi opintosuoritusten postitus-, arviointi- ja rekisteröintiprosessiin kulua aikaa maksimissaan neljä viikkoa siitä, kun opiskelija on jättänyt suorituksensa arvioitavaksi tai kun opintosuoritukset on ilmoitettu otettavan arvioitaviksi.
 • Avoimen yliopiston tarkentavat määräykset Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöön (johtajan päätös 7.2.2017):
  • 42 § Opetus- ja tutkintokieli ja opintosuorituksen kieli
   • Avoimessa yliopistossa on pääasiallisena opetuskielenä suomi. Lisäksi kansainvälisissä koulutuksissa on opetuskielenä englanti. Tämä tarkentava määräys koskee myös avoimeen yliopisto-opetuksen järjestämiseen liittyviä hallinnollisia asiakirjoja.