Vastuullisuuspodcast, jakso 2: Vieraana Kati Kaksonen, Terveystalon vastuullisuus- ja viestintäjohtaja

Podcast-jakson tekstivastine

[Matleena Pietiläinen:] Hienoa olla jälleen vastuullisuusteemojen äärellä täällä podistudiossa. Tämän päivän jakson teemana on terveydenhuoltoalan vastuullisuus. Siitä on minun kanssani keskustelemassa Terveystalon viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kati Kaksonen.
Katin kanssa on tarkoitus jutella terveydenhuoltoalan vastuullisuudesta ja sen merkityksestä päivittäisessä asiakas- ja potilastyössä. Minä aion kysyä Katin
kokemuksia myös terveydenhuoltoalan ammattilaisten vastuullisuusosaamisesta.
Aihe on tärkeä ja varsin ajankohtainen, joten mennään suoraan asiaan.
Tervetuloa Vastuullisuus työelämässä -podcastin vieraaksi, Kati!

[Kati Kaksonen:] Kiitos paljon, Matleena, ja kiitos kutsusta.

[Matleena Pietiläinen:] Minulla on ollut tässä tapana aina alkuun antaa vieraalle ääni, että hän voi itse omin sanoin kertoa vähän itsestään, niin avaisitko kuulijoille, kuka olet?

[Kati Kaksonen:] Joo, tämä onkin kiusallinen kysymys. Itsestäni puhuminen ei ole minun lempiaiheeni, mutta minä olen tosiaan Kati Kaksonen, 41-vuotias espoolainen, terveysnörtti ja lukutoukka ja kuusikuukautisen pienen poikavauvan kummitäti.

[Matleena Pietiläinen:] Ihana. Kerroit, että olet terveysnörtti, niin minua ainakin itseäni kiinnostaisi kovasti kuulla, minkälainen koulutustausta ja minkälainen urapolku on johdattanut sinut tähän nykyiseen tehtävääsi ja tähän terveysnörtteilyyn.

[Kati Kaksonen:] Joo, terveysnörtteily on ehkä ennen nykyistä työpaikkaakin ollut osa elämää, mutta ehkä minun urapolkuni tähän tehtävään ei ole ihan kaikista ilmeisin:
Minä olen opiskellut kauppatieteitä ja strategiatutkimusta siellä pääaineena.
Opiskeluaikana päädyin sitten Finnairille lentoemännäksi siinä muutaman kuukauden opiskelubreikin aikana, ja sille tielle jäin sitten Finnairiin. Sitten hetken lenneltyäni pääsin maatöihin tekemään gradua ja jäin sitten erilaisiin analyytikon hommiin ja strategiankehityshankkeisiin. Sitä myötä sitten päädyin
viimeiseksi kuudeksi vuodeksi Finnair-uralla sijoittajaviestinnän ja sijoittajasuhteiden tehtäviin. Oikeastaan sitä kautta sitten minut bongattiin tuonne Terveystaloon, jota tulin valmistelemaan listautumiskuntoon jokunen vuosi sitten. Finnair-aikana nämä vastuullisuusasiat ja -teemat tulivat sitten oman työn kautta välillisesti tutuiksi. Teimme paljon yhteistyötä
vastuullisuusraportoinnin saralla. Ehkä sitten sitä kautta, kun oli jokin tatsi aiheeseen, ne tulivat myös omalle tontille tässä Terveystalo-aikana.
Lopulta sitten tuossa vuosi sitten tulin koko viestintätiimi minun tontilleni. Sillä tavalla vähän polveilevasti, en kauhean suunnitelmallisesti ole tähän pisteeseen päätynyt, mutta terveys on aina ollut tärkeä teema itselleni, ja on kiva päästä tekemään myös sitä työtä nykyisessä roolissa.

[Matleena Pietiläinen]: Millaisia työtehtäviä tämä sinun nykyinen roolisi sisältää, jos sinä mietit vaikkapa viikkotasolla tai ihan päivätasollakin?

[Kati Kaksonen:] Joo, no viikkotasolla ja päivätasolla kyllä päivät ovat niin erilaisia, kun minulla on tosiaan ne kolme eri vastuualuetta, mutta jos isossa kuvassa mietitään, niin paljon tietysti käydään erilaisia sidosryhmäkeskusteluita sekä meidän omistajiemme että sitten potentiaalisten sijoittajien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Myös
sitten sisäisesti meidän organisaatiomme vastuullisuudesta omalta osaltaan vastaavien tahojen, kuten meidän laatuorganisaatiomme ja HR:n, kanssa teemme paljon yhteistyötä näiden vastuullisuusteemoja saralla. Tähän aikaan vuodesta tietysti ainakin kaikissa listayhtiössä on tämä raportointirysä, eli
vastuullisuusraportointeja [on] myös oman tiimini vastuulla, ja tälläkin hetkellä kerätään kovasti vastuullisuusraportin datoja kokoon, että saadaan hiilijalanjäljet ja muut raporttiin ajallaan.

[Matleena Pietiläinen:] Kyllä. Sinullakin on jo pitkä ura tähän mennessä ja kokemusta eri toimialoilla, niin onko sinulla jokin ajatus siitä itselläsi muotoutunut, mitä se työelämän vastuullisuus sinulle merkitsee ja mitä se pitää sisällään tai mistä se koostuu?

[Kati Kaksonen:] Joo, siis tosi tärkeä ja mielenkiintoinen kysymys. Minä itse jotenkin ajattelen, että minulle se työelämän vastuullisuus tarkoittaa pohjimmiltaan paitsi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta myös työn mielekkyyttä ja toimivia työyhteisöjä, hyvää johtamista; sitä, että siinä työssä on mahdollisuus onnistua ja kehittyä.
Ne ovat ehkä minulle itselleni ne, jotka ovat kaikista tärkeimmät vastuullisessa työelämässä. Ehkä ihmisoikeudet ja kohtuullinen palkkaus ovat sellaisia perusasioita, jotka eivät ole vastuullisuutta, vaan ne ovat perusoikeuksia merkeinpä. Minä en niitä jotenkin osaa ajatella vastuullisen työelämän peruspilareiksi, vaan ne pitäisi olla kyllä lähtökohtaisesti kunnossa.

[Matleena Pietiläinen:] Jos sitten pureudutaan tähän vastuullisuuden käsitteeseen ja mitä se on erityisesti terveydenhuoltoalalla ja teillä Terveystalolla, niin mitä sinun mielestäsi tarkoittaa tämä vastuullisuus näissä konteksteissa ja mistä se rakentuu?

[Kati Kaksonen:] Joo, no ehkä juuri tuo, josta me jo vähän puhuimme, eli työelämän vastuullisuus on yksi keskeinen osa-alue. Jos minä aloitan siitä tasosta, mitä minä itse koen, että ovat ne kaikista kriittisimmät teemat terveydenhuollossa, niin yksi on tietysti se, että kun me puhumme ihmisten terveydestä, meidän täytyy kyetä tuottamaan sellaista palvelua, että ihmiset joko pysyvät terveinä tai tulevat terveiksi ja saavat oikeata hoitoa, oikeaan aikaan, oikeassa kanavassa
ja mahdollisimman nopeasti toipuvat siitä tilanteesta takaisin normaalin työkykyisiksi tai hyvinvoiviksi ihmiseksi. Se hoidon laatu ja vaikuttavuus on tietysti siellä keskiössä. Sitten toinen osa on se, että sitä hoitoa tuottavat kuitenkin ammattilaiset ja ihmiset, eli työyhteisöjen toimivuus ja ne
rakenteet, jotka mahdollistavat siinä työssä onnistumisen, ovat ihan keskeistä. Tämä on ehkä sellainen, joka tässä sote-keskustelussa itseäni ainakin vaivaa, että puhutaan tosi paljon siitä, miten kamalaa hoitotyö on ja ihmiset uupuvat, ja siitä puhutaan ikään kuin rahakysymyksenä, mutta eihän se ole rahakysymys, kyetäänkö ihmisiä johtamaan ja rakentamaan toimivia työyhteisöjä ja
rakentamaan semmoisia työkuvia, että ihmiset kykenevät keskittymään siihen, johon he ovat kouluttautuneet.
Esimerkiksi tällaisen hallinnollisten rutiinien automatisointi tai jättäminen sellaisille ihmisille, jotka ovat erikoistuneet niihin tehtäviin, on pohjaedellytys sille, että ne niukat ammattilaiset voivat keskittyä siihen, johon heidät on koulutettu.
Se on minun mielestäni keskeinen asia tässä, kun puhutaan terveydenhuollon vastuullisuudesta, miten ihmisiä johdetaan, minkälaisia työkaluja heille työn tueksi tarjotaan, että kyetään tuottamaan hyvää hoitoa ja hyvää laatua.
Sitten kolmas on ehkä tämä ennaltaehkäisevä hoito, jossa työterveydessä on Suomessa pitkät perinteet ja hyviä käytäntöjä, ja jos katsotaan inhimillisesti ja taloudellisesti, niin sehän on kaikista kestävintä hoitoa, että niitä sairauksia ennaltaehkäistään ja riskitekijöihin puututaan varhaisessa vaiheessa, mutta meidän nykyinen järjestelmämme ei ehkä hirveästi tuo siihen insentiivejä.
Meillä erityisesti Terveystalossa se ennaltaehkäsevä työ on keskeisessä roolissa ja se, miten niitä ennaltaehkäisevän työn hyviä käytänteitä, joita työterveydessä on kehitetty, voidaan luoda, myös tuoda yksilön käyttöön. Ehkä sitten tällaisena
aikana ei voida olla puhumatta digitalisaatiosta ja siitä, miten se voi tukea näitä kaikkia asioita: digitalisaatiolla pystytään yhtä aikaa paitsi parantamaan hoidon saatavuutta, vaikkapa nyt puhutaan erikoislääkärin vastaanotosta, jota on vaikeata saada Suomessakin syrjäseudulla, niin se voidaan kuitenkin digitaalisten
työkalujen ja välineiden avulla sinne tarjota yhtä lailla kuin tänne Helsinkiin ja pääkaupunkiseudulle. Sillä on tämmöinen tasa-arvoistava vaikutus, että pystytään sitä erikoissairaanhoito tai erikoisosaamista myös tuomaan laajemmin käyttöön. Sitten toisaalta tietysti pystytään samaan aikaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä ja myös
tekoäly- ja tukiälyratkaisuilla tukemaan sitä ammattilaisen työssä onnistumista ja hoitotyön laatua ja kehittymistä.
Nämä ovat ehkä ne, joista minä itse ajattelen, että ovat keskeisimpiä osa-alueita terveydenhuollon vastuullisuudesta puhuttaessa.

[Matleena Pietiläinen:] Heräsi tuossa mieleen semmoinen kysymys, että luuletko, että tässä on joitain eroja yksityisen ja julkisen puolen välillä?

[Kati Kaksonen:] No, varmaan on näkökulmaeroja siinä, mitkä asiat ovat kriittisiä. Julkisuudessa ehkä korostuu se, että puhutaan siitä, että raha ja lisäkäsiparit ratkaisisivat näitä ongelmia, mutta minä ja me emme ainakaan näe niin, että kaatamalla lisää rahaa samoihin rakenteisiin, joissa
on valuvikoja, näitä ongelmia pystyttäisiin ratkaisemaan. Ei kannata keksiä pyörää uudestaan, vaan kannattaisi hyödyntää laajemmista sitä osaamista ja niitä malleja, jotka ovat jo olemassa ja hyviksi todettuja, eli jakaa sitä osaamista ja keskittää sitä tekemistä sinne, missä se parhaiten hoituu. Se on ehkä minun kaino toiveeni.

[Matilda Pietiläinen:] Juuri itsekin sanoit, että paljon puhutaan siitä, että sote-alalla työntekijät ovat varsin kuormittuneita ja näin, niin onko teillä jokin näkemys siitä, onko kumminkin tämä ongelma todellinen ja miten siihen voitaisiin sitten vaikuttaa?

[Kati Kaksonen:] Joo, siis ihan varmasti on todellinen. En minä ajattele niin, että se, että tästä puhutaan paljon otsikoissa, olisi jotenkin epätotuudenmukaista. Varmasti se työ on pahimmillaan todella kuormittava ja kammottavaa, mutta ehkä meidän näkökulmamme ja pointtimme on, että ei niin tarvitse olla. Meillä esimerkiksi Terveystalossa on tutkitusti Suomen toimivimmat työyhteisöt terveydenhuollossa.
Asioita kyetään hyvällä johtamisella, hyvällä tiimityöllä, järkevällä roolien suunnittelulla ja sitten digitalisaatiota hyödyntämällä rakentamaan niin, että ihmiset jaksavat työssään, he nauttivat työstään, saavat tehdä sitä, jota he ovat hakeutuneet tekemään ja kykenevät silti tuottamaan hyvää laatua ja hyvää asiakaskokemusta.

Se on ehkä haaste tässä, että se otetaan ikään kuin annettuna, että se on niin ankeata ja kamalaa, ettei sinne kenenkään kannatakaan hakeutua, kun ei sen todellakaan tarvitse olla niin, ja usein ihmiset, jotka alalle hakeutuvat, hakeutuvat nimenomaan kutsumuksesta ja haluavat
tehdä sitä hoitotyötä ja auttaa ihmisiä, niin miksei sitä mahdollistettaisi.

[Matleena Pietiläinen:] Sanoitko alussa, kauanko sinä olet ollut tässä nykyisessä työtehtävässäsi?

[Kati Kaksonen:] Joo, en varmaan sanonut. 2017 elokuussa minä olen tullut tänne Terveystaloon.

[Matleena Pietiläinen:] Eli noin viisi vuotta olet ollut nykyisessä roolissasi. Sinä aikana sinulla on varmaan jo muodostunut jonkinlainen käsitys siitä, miten tämä vastuullisuus on kehittynyt terveydenhuoltoalalla. Voitko avata hieman sitä?

[Kati Kaksonen:] Hirveän hyvä kysymys. Ehkä silloin, kun minä olen tullut Terveystaloon, vastuullisuus ajateltiin aika kapeasti niin, että se oli nimenomaan sitä hoidon laatua ja saatavuutta ja vaikuttavuutta. Ehkä sitten ihmisen ja työyhteisön hyvinvointi ja toimivuus on korostunut sen jälkeen enemmän ja erityisesti nyt korona-aikana enemmän tietysti noussut pinnalle ihmisten jaksaminen ylipäätään. Se nähdään myös meidän asiakasyrityksissämme
ja niissä palveluissa, jotka eniten kasvavat. Esimerkiksi mielen hyvinvoinnin haasteet ja ihmisten kuormittuneisuus on erityisesti korostunut korona-aikana, ja se tietysti on ehkä teemana noussut viime vuosina erityisesti.
Sitten sellainen, joka ehkä loisti poissaolollaan silloin ainakin aikaisemmassa vaiheessa, niin ympäristövastuullisuudesta aika vähän toimialalla on puhuttu. Se ehkä nähtiin aika kapeasti vaarallisten jätteiden vähentämiseksi ja lääkehävikin vähentämiseksi ja kierrättämiseksi, mutta ehkä tämä digitalisaatiokulma, joka koronan myötä on myös tullut ihan eri tavalla osaksi terveydenhuollon arkea, on nostanut tämänkin keskustelun eri tavalla esille.
Se teema on sitäkin kautta ehkä noussut, että Suomen Lääkäriliittohan on todennut, että ilmastokriisi on myös terveyden kriisi ja sellaisena sitä pitäisi myös toimialalla pohtia ja niitä ratkaisuja miettiä.

[Matleena Pietiläinen:] Miten tämä vastuullisuus kytkeytyy sinun omiin päivittäisiin työtehtäviisi? Olisiko sinulla tästä joitain esimerkkejä?

[Kati Kaksonen:] Joo, hirveän hyvä kysymys. Päivittäisessä työssä, niin kuin aikaisemmin taisin mainita, päivät ovat keskenään niin erilaisia, että vaikeata semmoista selkeätä esimerkkiä – ehkä se näkyy siinä, että kun puhutaan strategiasta tai mietitään vaikkapa meidän digistrategiaamme tai näitä hyvän työelämän asioita ja työnantajan manifestia, niin laitan sellaiset vastuullisuussilmälasit päähän ja mietin, mitä näkökulmia siitä olisi syytä ottaa huomioon, kun näitä asioita pohditaan.
Se on osa sitä tekemistä ja tietysti tosiaan näiden eri organisaatio-osa-alueiden laatu, organisaatioympäristö siellä ja HR ja "legal" yhtä lailla. Näiden tiimien kanssa sitten tehdään yhteistyötä, kun mietitään, miten parannetaan arjessa meidän käytänteitämme ja politiikkoja ja toimintatapoja yhä edelleen paremmaksi.

[Matleena Pietiläinen:] Olisiko sinulla heittää jokin esimerkki viime viikoilta, mikä olisi ollut yksi tekijä, jota olette kehittämässä?

[Kati Kaksonen:] No, tämä ei ole ihan viime viikoilta, mutta meillä oli tuossa pari viikkoa sitten HR:n kanssa statuspalaveri tästä meidän yhdenvertaisuustyömme edistämisestä Terveystalossa. Siitä on yhtenä esimerkkinä minulla – podcastin kuulijoille ei näy, mutta minulla on täällä Pride-nauha kaulassa.
Se on yksi tällainen käytännön esimerkki siitä, miten me haluamme myös näkyvästi ottaa kantaa ja tukea yhdenvertaisuutta ja kehittää myös omia toimintatapoja. Otimme statuspalaverin siitä, mitä sovittuja kehitystoimenpiteitä olemme saaneet tehtyä ja mitkä vielä odottavat esimerkiksi HR-rekrytointijärjestelmän päivitystä, että saadaan tällaisia käytännön asioita päivitettyä arjessa ja mitä sitten jää vielä tässä "roadmapille" eteenpäin vietäviksi.
Se on ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki. Siellä pohdittiin kaikkea, voidaanko rekrytointijärjestelmän lomakkeelta poistaa "oletko nainen/mies" -valinnat ja tällaisia hyvin käytännön asioita.

[Matleena Pietiläinen:] Mainitsitkin tuossa tuon Terveystalon strategiatyön, niin miten tämä vastuullisuus on integroitu käytännössä osaksi teidän strategiaanne ja miten tämä sitten näkyy päivittäisessä työssä eri organisaatiotasoilla?

[Kati Kaksonen:] Joo, jos minä aloitan siitä, mikä Terveystalon strategia on, niin meidän missiommehan on taistella terveemmän elämän puolesta. Meidän uusi visiomme on sitten, että me haluamme luoda terveyden uuden ajan, jossa on vähemmän sairaita päiviä ja enemmän terveitä ja onnellisia vuosia, tiedolla ja pohjoismaisella osaamisella. Siinä ehkä yhdistyy moni näistä näkökulmista, joista aikaisemmin mainitsin, jotka ovat minun mielestäni ne vastuullisuuden tärkeimmät teemat terveydenhuollossa. Meidän strategiamme painopisteessä korostuu muun muassa tämä hoitoon pääsy ja vaikuttavuus ja sitten toisaalta
sairauden ennaltaehkäisyn teemat, joissa digitalisaatiolla ja niillä ratkaisuilla, joita me olemme kehittäneet, on tosi iso rooli. Esimerkiksi, jos mietitään, miten tämä näkyy päivittäisessä työssä, niin konsernitasolla olemme hoitopolun rutiininomaisia vaiheita automatisoineet, jolloin ammattilaisen työtä voidaan vapauttaa siihen aitoon potilastyöhön ja -kohtaamiseen ja siihen, johon hänet on koulutettu. Hän voi tehdä sitä hänen ammattitaitoaan vaativaa työtä, ja toisaalta sitten potilas saa sitä kohtaamista ja hoitoa, jota hän on tullut hakemaan. Sitten toisaalta teko- ja tukiälyratkaisuilla me voimme ammattilaista siinä hoitopolun varrella ja kohtaamisissa tukea, että hän myös pystyy kehittämään sitä omaa hoidon laatuaan ja ammatillista kehittymistään. Nämä ovat ehkä sellaisia konkreettisia esimerkkejä, joita siellä tuotantopuolella konehuoneessa voidaan tehdä.
Toinen esimerkki on ehkä tämä tämmöinen pyrkimys tuoda näitä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita myös yksilön saataville. Siitä ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki on tämä meidän tämmöinen Nightingale-yhteistyötuotteemme, joka toimii meidän sovelluksessamme, jossa verenkuvamittauksella saadaan jonkinnäköinen kokonaiskuva omasta terveydestä ja mahdollisista terveysriskeistä ja asioista, joihin kannattaisi kiinnittää huomiota. Sitten sen pohjalta pystytään myös asiantuntijoiden rakentamia matalan kynnyksen valmennussisältöjä tarjoamaan mahdollisen toivotun elämäntapamuutoksen tueksi. Nämä ovat ehkä semmoisia konkreettisia esimerkkejä näistä eri strategiaosa-alueista.

[Matleena Pietiläinen:] Tosi mielenkiintoista. Juuri meinasinkin kysyä näistä, kun on nykyään kaikkia älysormuksia, joilla pystytään mittaamaan unenlaatua ja muuta.
Onko teillä tämmöisiä käytössä ja miten te ylipäätään suhtaudutte näihin sen ennaltaehkäisevän terveydenhuollon näkökulmasta?

[Kati Kaksonen:] Joo, tämä itsensä mittaamisen trendihän on tosi vahva, ja mekin suhtaudumme näihin kiinnostuneen uteliaasti. Meillä ei tällä hetkellä vielä esimerkiksi Oura-sormuksen dataa voida integroida Terveystalo-appiin sillä tavalla, että lääkäri voisi analysoida, miten unenlaatu on kehittynyt, mutta esimerkiksi unilääketiede on meilläkin kasvava ala ja sen valmennukset ovat erityisen kiinnostavia olleet viime aikoina. Kyllä tämä koko ajan harppauksin kehittyy eteenpäin. Suoraan ei sellaista integraatiota vielä meillä ole, mutta varmasti sellainenkin päivä tullaan näkemään.

[Matleena Pietiläinen:] Entä sitten, mittaatteko te jotenkin tätä vastuullisuuden toteutumista organisaation sisällä?

[Kati Kaksonen:] Joo, meillä on tavoitteet ja mittarit ja raportoidaan niistä tosiaan vuosittain vuosikertomuksessa. Ne koostuvat eri osa-alueista, joista päällimmäinen on tietysti tämä terveys ja hyvinvointi, jossa potilasturvallisuus on semmoinen kivijalkamittari, jonka lähtökohtaisesti pitää olla kunnossa, ja toki sen toteutumista mitataan ja seurataan. Sitten toinen elementti siinä on tällainen meidän itse kehittämämme laatuindeksi, joka yhdistää itse asiassa seitsemän eri mittaria, eli se mittaa sekä lääketieteellistä laatua että asiakkaan kokemaa laatua, sitten sitä hoidon saatavuutta, miten helppo hoitoon on päästä, ja sitten sitä, miten suuri osa meidän hoidostamme on ennaltaehkäisevää, eli ennaltaehkäisevän työn osuutta pyritään kasvattamaan. Näitä kaikkia mitataan. Sitten toki meillä on mittareita myös esimerkiksi eettisen liiketoiminnan puolelle, miten suuri osa vaikkapa meidän toimittajistamme on allekirjoittanut meidän Supplier Code of Conductimme, miten suurin osa meidän työntekijöistämme on läpikäynyt vuosittaisen eettisten ohjeiden ja Compliancen koulutuksen.
Tällaisia perusedellytysten mittauksia ja sitten toki verojalanjälkeä ja työllistettyjä ihmisiä seurataan myös ja sitten ympäristövastuun puolella meidän hiilijalanjälkeämme ja jätemäärien kehittymistä ja tämäntyyppisiä asioita. Hiilijalanjälkeen me asetimme juuri uudet kunnianhimoiset tavoitteet ja pyrimme olemaan omissa operaatioissamme hiilineutraali jo vuonna 2030.

[Matleena Pietiläinen:] Onko joitain erityisiä teemoja, joissa sinä toivoisit, että te voisitte olla vielä parempia tämän vastuullisuuden suhteen?

[Kati Kaksonen:] No, kyllähän tämä vastuullisuus on semmoinen, että minä itse koen, että sekä toimialalla että yhtiönä me olemme vielä kuitenkin aika alkumatkalla.
Kyllä koko ajan voidaan kehittyä, ja alan standardit ja raportointiraamit ja myös sidosryhmien vaatimukset kasvavat koko ajan.
Kyllähän tämä on semmoinen jatkuvan kehittymisen työmaa, jossa pitää jatkuvasti olla hereillä ja pyrkiä parantamaan tekemistään.
Ei voida sanoa, että missään ollaan valmiita, mutta pyritään koko ajan parantamaan.

[Matleena Pietiläinen:] Jos mietitään tätä vastuullisuutta sitten ihan päivittäisessä potilastyössä, niin miten se näkyy esimerkiksi asiakkaan ja lääkärin välisessä kohtaamisessa?

[Kati Kaksonen:] Ihan tosi hyvä kysymys.
Esimerkiksi se asiakkaalle näkyy sillä tavalla, että ensinnäkin hän pääsee hoitoon, ja ennen kuin hän pääsee hoitoon, me olemme mahdollistaneet sen, että hän löytää tarvettaan vastaavan oikean ammattilaisen sitä tarvettaan vastaavassa oikeassa kanavassa. Jos se asia on sellainen, joka kannattaa hoitaa tai joka pystytään hoitamaan vaikkapa chattivastaanotolla kahdessa minuutissa, niin hän löytää sen chattivastaanoton ja saa asiansa ratkaistua siinä mahdollisimman nopeasti ilman, että tarvitsee käydä ensin vaikkapa yleislääkärillä ja sen jälkeen saada lähete johonkin ja sitten mennä kolmanteen paikkaan, eli asiakas saa tarkoituksenmukaista hoitoa oikeassa kanavassa oikeaan aikaa.
Yksi esimerkki siitä on se, että hän pääsee vaikkapa suoraan erikoislääkärille tai psykologille, jos on mielen jaksamisen haasteita tai muuta tämäntyyppistä. Se, että hän yleensäkin päätyy oikeaan paikkaan oikealle ammattilaiselle, ja sitten toisaalta ammattilaisen näkökulmasta ammattilainen tekee sitä työtä, johon hän on erikoistunut ja johon hänet on koulutettu, jolloin myös se hoidon laatu ja vaikuttavuus on sitä, mitä sen täytyy olla, ja asiakas saa parhaan mahdollisen hoidon. Se on ehkä semmoinen konkreettisin esimerkki siitä, miten se näkyy siellä vastaanottohuoneessa. Toki sitten myös siellä taustalla vaikuttaa esimerkiksi se, että lääkäri on sitoutunut vaikkapa meidän eettisiin periaatteisiimme ja toimii meidän arvojemme mukaisesti ja niin edespäin.
Oikea hoito ja oikea vaikuttavuus ovat ehkä ne tärkeimmät elementit.

[Matleena Pietiläinen:] Miten sinun kokemuksesi mukaan teidän lääkärikuntanne on sitoutunut teidän eettisiin periaatteisiinne isossa kuvassa, jos mietitään?

[Kati Kaksonen:] Joo, silloin kun me muistaakseni 2018 taisimme meidän eettiset ohjeemme lanseerata, niin ehkä palaute oli enemmänkin, että miksi vasta nyt. Hienoa, että tällaiset on. Alalle hakeutuvathan ovat hyvinkin arvo-ohjautuneita jo lähtökohtaisesti, ja meilläkin strategian ytimessä ovat meidän arvomme, joista yksi on esimerkiksi se, että lääketiede luotsaa, eli kaikkien palveluiden, joita me tarjoamme, pitää olla lääketieteellisesti validoituja ja oikeasti vaikuttavia.
Se on ehkä yksi näkökulma siihen. Sitten toisaalta lääkäreillähän on myös omat eettiset ohjeet, joihin he ovat sitoutuneet jo lähtökohtaisesti sitä ammattia valitessaan. Kyllä se nähdään tärkeänä osana, että myös se organisaatio, jossa tehdään töitä, toimii niiden omien arvojen ja periaatteiden mukaisesti.
En ole ainakaan vielä saanut palautetta, että nämä ovat ihan turhat, miksi pitää tällaisia koulutuksia, kalvosulkeisia tehdä.

[Matleena Pietiläinen:] Jos hypätään sitten globaaliin perspektiiviin, niin miten me Suomessa pärjäämme kansainvälisessä vertailussa terveydenhuoltoalan vastuullisuuden suhteen?

[Kati Kaksonen:] Joo, täytyy sanoa, että esimerkiksi terveydenhuollon digitalisaatiossa suomalaiset, erityisesti yksityiset yritykset, ovat kyllä ihan maailman kärkeä. Siinä on ehkä taustalla monikin asia, ja yksi niistä on tämä suomalainen työterveysjärjestelmä, joka on mahdollistanut sen, että siellä on rakennettu ratkaisuja esimerkiksi riskien varhaiseen tunnistamiseen, tekoälypohjaiseen populaation terveyden seurantaan ja erilaisia ratkaisuja myös tässä koronakriisiä jo edeltävänä aikana näihin etävastaanottoihin ja muihin tällaisiin digitaalisiin ratkaisuihin.
Myös Terveystalossa on aikaisemmin ja pidempään panostettu tähän teko- ja tukiälyyn, joka tukee myös sitä ammattilaisen työssä onnistumista ja sitä, että hoito on vaikuttavaa ja Käypä hoito -suositusten mukaista ja hoidon tulokset ovat myös sitä, mitä haetaan.
Näissä asioissa me olemme kyllä ihan maailman kärkeä. Korona-aika toi tämän digitalisaation kaikkien framille, ja etälääketiede moninkertaistui lyhyessä ajassa pakon edessä. Se on ollut pelkästään hyvä asia siinä mielessä, että sekä ammattilaiset, asiakkaat että yritykset ja maksajat ovat todenneet, että tämä on tarpeellista, tämä on vaikuttavaa ja kannattaa laajentaa tämän hyödyntämistä.
Siinä on myös jatkossa, minä näen, suomalaisilla yrityksillä paljon liiketoiminnallista potentiaalia. Ehkä tällä – miten minä nyt sanoisin – toimialalla yleensäkään eivät nämä ympäristövastuun kysymykset globaalissakaan mittakaavassa ole hirveän framilla, että siinä meillä kyllä varmasti kaikilla on parannettavaa, mutta ehkä me olemme siellä sitten jossain keskikastissa.

[Matleena Pietiläinen:] Miten sinä näet tämä vastuullisuuden roolin tämmöisessä lainsäädännöllisessä uudistus- ja kehitystyössä?

[Kati Kaksonen:] Hirveän hyvä kysymys. Ehkä lyhyt vastaus olisi, että ei mitenkään ainakaan tällä hetkellä ole huomioitu.
Voi olla, että siellä jossain kulisseissa onkin huomioitu, mutta se minulle ei ole tullut millään tavalla näkyväksi. Ehkä se silmiinpistävä ilmiö, joka tässä mediassa ja muussa keskustelussa on tullut esiin, on se, josta tuossa alussakin puhuttiin. Kun tällä alalla on krooninen osaajapula ja niukoista resursseista tietyllä tavalla taistellaan ja ei ole siunaantumassa jostain niitä käsipareja lisää, niin jotenkin tämä keskustelu pyörii sen ympärillä, miten kaatamalla lisää rahaa, jota ei ole, nämä ongelmat ikään kuin itsestään ratkeaisivat sillä, että rakennetaan jokin uusi hallinnon taso, joka sitten isompana kokonaisuutena pystyy näitä fundamenttiongelmia ratkaisemaan.
Aika vähän on puhuttu siitä, miten esimerkiksi sitä parempaa työelämää rakennetaan siellä terveydenhuollon yksiköissä ja sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, ja toisaalta, minkälainen rooli hyvällä johtamisella ja tarkoituksenmukaisella digitalisaation tuomien ratkaisujen hyödyntämisellä tässä kokonaisyhtälössä on. Toivottavasti siitä keskustellaan jatkossa vähän enemmän.

[Matleena Pietiläinen:] Kuullaanko alan toimijoilta tämmöisissä kysymyksissä sinun mielestäsi tarpeeksi tähän vastuullisuuteen liittyen? Miten tätä voitaisiin ehkä kehittää?

[Kati Kaksonen:] Siis varmasti alueellisella ja paikallisella tasolla meillä on hirveän hyvää dialogia. Kyllä vaikkapa kuntien kanssa on tähänkin asti tehty paljon yhteistyötä, ja siellä on hyviä kumppanuuksia, joissa pystytään hyödyntämään kaikkein parasta osaamista, mutta ehkä hyvä yhteistyö, jota siellä paikallisesti tehdään, ja hyvä keskusteluyhteys ei tässä valtakunnan politiikassa ainakaan vielä ole noussut esiin, mutta toisaalta se paikallinen ulottuvuus on tietysti myös jatkossa tärkein, että siellä arjessa kyetään niitä haasteita yhdessä oikeasti ratkomaan.

[Matleena Pietiläinen:] Miten sinä näet, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tähän vastuullisuuteen liittyy terveydenhoitoalalla?

[Kati Kaksonen:] Joo, hyvä kysymys.
Digitalisaatiohan on megatrendi kaikkialla, ja terveydenhuolto ei ole siinä mikään poikkeus. Niin kuin jo aikaisemmin oli puhetta, korona tosiaan pakotti kaikki toimijat hyppäämään etälääketieteen pariin ja hyödyntämään sitä niissä tilanteissa. Pandemian aiheuttamat rajoitukset ja tarve keventää sitä taakkaa, joka terveydenhuoltojärjestelmään kohdistui, tosiaan loi sen räjähdysmäisesti lisääntyneen kysynnän tällaisille etälääketieteen ratkaisuille ja kaikille sitä ympäröiville digitaalisille ratkaisuille.
Nämä ovat ehkä sellaisia osa-alueita, joissa, niin kuin mainitsin, suomalaisilla yksityisillä toimijoilla on jo globaalissakin mittakaavassa ihan todella edistyksellisiä ratkaisuja, joihin varmasti liittyy paljon myös liiketoiminnallisia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Toinen etälääketieteen kulma tässä kestävässä kehityksessä on tietysti se, että sillä myös pystytään vähentämään niitä hiilidioksidipäästöjä ja tekemään hoitotyöstä yleensäkin mielekkäämpää ja myös hoidosta vaikuttavampaa, kun otetaan myös esimerkiksi niitä teko- ja tukiälysovelluksia siihen ammattilaisen työpariksi.
Siinä on monta kulmaa, jotka kaikki jollain tavalla liittyvät tähän digitalisaatioon ja niihin ratkaisuihin.
Nuo ovat ainakin sellaisia, joita minä tunnistan. Niille on varmasti iso kysyntä, ja tämä epidemia ei ole ainakaan vähentänyt kiinnostusta ihmisten omaan terveyteen ja näihin teemoihin noin yleensä.

[Matleena Pietiläinen:] Mainitsitkin tuossa jo, että alalla on osaajapula ja tiedetään, että tämä vastuullisuus on tulossa yhä enemmän mukaan myös tänne koulutuspuolelle, niin miten sinä näet, millaista vastuullisuusosaamista terveydenhuoltoalalla tarvitaan tulevaisuudessa?

[Kati Kaksonen:] Joo, siis varmasti monipuolista vastuullisuusosaamista. Ehkä siinä arjen hoitotyössä tärkein on se, että digitalisaatio nähdään mahdollisuutena eikä uhkana ja tunnistetaan, että sillä on myös monta näkökulmaa, jotka vaikuttavat siihen, että voidaan tehdä vastuullisempaa terveydenhuoltoa kaikille.
Mitäs muuta minä osaisin nostaa? Se on ehkä semmoinen keskeinen, joka tulee mieleen, mutta kyllähän laaja-alaisesti varmasti terveydenhuollon johdossa tarvitaan kaikkien näiden vastuullisuusnäkökulmien osaamista ja hallitsemista, ja eihän se ole ikinä yhden ihmisen agenda, vaan se on kaikkien tehtävä edistää sitä vastuullisuustyötä pohjimmiltaan vaikkapa sillä, että tiimeissä kohtelemme toisiamme ihmisinä ja tuemme toisiamme ja teemme yhdessä työtä yhteisten tavoitteiden eteen. Eihän vastuullisuuden tarvitse olla monimutkaista.
Se, että sinä noudatat vaikkapa toimipaikan kierrätysohjeita, on tärkeätä yhtä lailla kuin se, että rakennellaan politiikkoja ja strategioita ja uusia toimintamalleja.
Tämä oli vähän huono ja epäselvä vastaus kysymykseen, mutta varmasti monipuolista vastuullisuuden osaamista tarvitaan ja toisaalta ihan niiden perusasioiden toimimista ihan siinä omassa arjessa.

[Matleena Pietiläinen:] Mikä on sinun viestisi, jonka sinä haluaisit nyt sanoa terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja ylipäätään tälle koko kentälle ja sidosryhmille tähän vastuullisuuteen liittyen?

[Kati Kaksonen:] No, ensimmäinen on ehkä se, että ollaan ihmisiä toisillemme ja ratkotaan yhdessä niitä haasteita ja tehdään parempaa terveydenhuollon työelämää kaikille. Sitten toinen on ehkä se, että nähdään digitalisaatio mahdollisuutena ja työkaverina eikä uhkana. Se mahdollistaa myös sen, että työstä tulee mielekkäämpää ja sujuvampaa ja vaikuttavampaa ja pystytään tarjoamaan myös parempaa hoitoa ihmisille.

[Matleena Pietiläinen:] Tähän loppuun: haluaisitko jakaa jonkin oman vinkkisi vastuulliseen työelämään tai ihan elämään ylipäätään?

[Kati Kaksonen:] No, ehkä se tärkein on, että ollaan ihmisiksi. Pidetään huolta itsestämme, toisistamme ja ympäröivästä yhteisöstä ja ympäristöstä.

[Matleena Pietiläinen:] Tähän on hyvä meidän lopettaa. Kiitos, Kati, kun ehdit vieraaksi Vastuullisuus työelämässä -podcastiin, ja kaikkea parasta tulevaan.

[Kati Kaksonen:] Kiitos paljon, samoin.

[Matleena Pietiläinen:] Kiitos, kun kuuntelit Vastuullisuus työelämässä -podcastia. Tämä podcast kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita, joiden kanssa keskustelen vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä työelämässä.
Minä toivon, että tämä podcast antaa teille kuulijoille uusia näkökulmia ja kannustusta työelämän vastuullisuuden kehittämiseksi. Jos haluat olla etulinjassa edistämässä vastuullisuutta työelämässä, niin kannattaa ottaa myös seuraava jakso haltuun. Olet myös tervetullut kasvattamaan vastuullisuusasiantuntijuuttasi Jyväskylän yliopiston avoimeen yliopistoon.
Vastuullisuus ja kestävä kehitys työelämässä -opintokokonaisuudessa voit opiskella laajasti ja monitieteellisesti opintojaksoja vastuullisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyen.
Voit suorittaa opintoja joustavasti oman aikataulun mukaan. Lisätietoja vastuullisuus työelämässä -moduulista löydät avoimen yliopiston verkkosivuilta.