Opiskelutaitoja ja -hyvinvointia Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -kurssilta

Haluatko kiinnittää enemmän huomiota opiskeluhyvinvointiisi? Tarvitsetko ohjausta opiskelutaitoihin tai opintojen suunnitteluun? Onko opiskelulle vaikea löytää aikaa arjessa? Vaivaako opiskelustressi, tai onko opiskelumotivaatio kadonnut? Kaipaatko ajatustenvaihtoa muiden opiskelijoiden kanssa?

Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -kurssi (2 op) on avoimen yliopiston yleisopintoja, joka sopii monenlaisiin vaiheisiin opiskelupolulla. Oletpa sitten opinnot äsken aloittanut, yliopistotutkinnosta haaveileva tai jo tutkintoa suorittava  jos opintosi ovat syystä tai toisesta jumiutuneet, tämä kurssi sopii juuri sinulle.

Kurssi suoritetaan kokonaan verkossa etäopiskellen, ja siihen sisältyy monipuolisia itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä opiskelutapoja: kirjallisia tehtäviä, luentotallenteita, reaaliaikaista verkko-opetusta ja pienryhmätyöskentelyä verkossa. Kurssi hyväksytään Jyväskylän yliopiston tutkinnoissa yleisopintoihin.

Vertaiskeskusteluista innostusta ja tukea

Kurssilla saat ohjausta opiskelutaitoihin ja opintojen suunnitteluun, löydät keinoja opintojen sovittamiseen muuhun elämään, opit käsittelemään stressiä ja huolehtimaan riittävästä palautumisesta sekä vahvistat pystyvyyden kokemustasi ja luottamustasi opinnoissa pärjäämiseen. Verkkokurssilla pääset myös vaihtamaan ajatuksia muiden opiskelijoiden kanssa ja saat vertaistukea.

Opiskelijapalaute tästä kurssista on kiitollista. Etenkin vertaistuki ja opintoihin liittyvät keskustelut on koettu innostaviksi ja hyödyllisiksi: 

"Sain kurssilta todella paljon vertaistukea. Koen, että vertaistuen näkökulmasta parikeskustelut olivat kaikkein parhaimpia. Vertaistuki auttoi minua olemaan hyväksyvämpi itseäni kohtaan.""Koin helpottavaksi kuulla, että muilla on samankaltaisia haasteita opintojen, esimerkiksi kirjoittamisen suhteen. Vertaistuki palauttaa mittasuhteet maan päälle."

Lisätietoja ja ilmoittautuminen