Opiskele ryhmässä aineopinnot erityispedagogiikassa tai varhaiskasvatustieteessä

Kun haluat syventää osaamistasi tai vaikkapa tähtäät pätevyyteen avoimen yliopiston opintojen kautta, aineopinnot ovat hyvä valinta. Tarjoamme nyt ryhmän tuen opiskeluusi verkkovälitteisesti. Ilmoittaudu syksyllä aloittavaan ryhmään, saat muun muassa hyvää ohjausta ja antoisia vertaiskeskusteluja. Ihan ensin, tule verkkoinfoon tiistaina 30.5. klo 17.30 kuulemaan lisää!

Opiskele joustavasti, opiskele ryhmässä! Jos suunnitelmaasi kuuluvat erityispedagogiikan tai varhaiskasvatustieteen aineopinnot, saat opintoryhmästä innostusta ja ohjausta opintoihisi. Yhdessä oppiminen on antoisaa!

Opintoryhmässä opiskeltavat opinnot ovat JYU:n opetussuunnitelman mukaiset aineopinnot, joko erityispedagogiikassa tai varhaiskasvatustieteessä, 1,5–2 lukuvuoden kuluessa. Opintoryhmä toimii täysin verkkovälitteisesti.

Ryhmää ohjaamassa ovat kummankin oppiaineen yliopistonopettajat: erityispedagogiikan Pekka Matilainen (KM, erityisopettaja) ja Sanna Uotinen (KT, lto) sekä varhaiskasvatustieteen Anna Leino (KM, VEO). He ovat aikatauluttaneet opinnot niin, että opiskelu on sujuvasti mahdollista vaikkapa työn ohella. Opettajilta saat ohjausta ja tukea opinnoissasi niin ryhmän verkkotapaamisissa kuin tarvittaessa niiden ulkopuolella.

”Ryhmässä opiskellessa pääset vaihtamaan ajatuksia opintojen ajankohtaisiin teemoihin ja tehtäviin liittyen. Saat toisilta ryhmäläisiltä ja ryhmänohjaajaltasi tukea ja sparrausta yhteisellä opintomatkalla. Ryhmässä opimme toinen toisiltamme – myös me opettajat opimme paljon teiltä opiskelijoilta!”, sanoo yliopistonopettaja Anna Leino.

Varhaiskasvatuksen ja erityispedagogiikan osaamiselle on tarvetta

”Aineopintojen opiskelu syventää tietämystä ja tuo näkökulmia myös käytännön työhön. Erityispedagogiikan alan osaamisella on kasvava merkitys kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen tehtävissä eri koulutustasoilla: Esimerkiksi osallisuuden ja oppimisen tukemisen kysymykset liittyvät nykyään hyvin moniin työtehtäviin ja tuoreeseen tietoon perehtyminen antaa ymmärrystä ja perspektiiviä”, sanoo yliopistonopettaja Pekka Matilainen.

Opintoryhmä sopii muun muassa heille, jotka tavoittelevat akateemista pätevyyttä varhaiskasvatustieteen tai erityispedagogiikan tehtäviin tai haluavat hakeutua tutkintokoulutukseen kasvatusalalla. Varhaiskasvatuksen alalla uudet pätevyysvaatimukset kannustavat kouluttautumaan yliopistotutkintoon asti. Avoimessa yliopistossa on mahdollista opiskella esimerkiksi kandidaatin tutkintoon kuuluvista opinnoista suuri osa joustavasti etäyhteyksin.