Avoimen Foorumi: jatkuvan oppimisen ja yhteistyön edistämisen asialla Jukka Lerkkasen johdolla

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen toimii myös kuluvalla kaksivuotisella kaudella avointen yliopistojen yhteistyöverkoston Avoimen Foorumin puheenjohtajana. Onnea, Jukka ja muut Avoimen Foorumin aktiivit, tärkeään työhön. Kiitos työpanoksestanne avoimen yliopistokoulutuksen ja koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi.

Avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen on valittu avointen yliopistojen yhteistyöverkoston Avoimen Foorumin puheenjohtajaksi kaudelle 1.1.2019–31.12.2020. Varapuheenjohtajaksi valittiin Milla Vaisto-Oinonen Aalto yliopistosta.

”Tavoitteenani on jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien laajentaminen ja syventäminen. Tämä tapahtuu yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Lisäksi voimme hyödyntää avoimen väylää tehokkaammin opiskelijavalinnassa”, toteaa Lerkkanen. Hän on toiminut Avoimen Foorumin puheenjohtajan myös edeltävällä kaudella.

Avoimen Foorumin työvaliokuntaan valittiin Mervi Varja (Turun yliopisto), Merija Timonen (Lapin yliopisto), Leena Leskinen (Itä-Suomen yliopisto), Mari Karjalainen (Taideyliopisto) ja Minna Herno (Helsingin yliopisto).  Avoimen Foorumin 2019 toimintasuunnitelmassa korostuu työelämäläheinen avoin korkeakouluopetus ja yhteistyö avointen ammattikorkeakoulujen kanssa. Lisäksi vuoden pääteemoja ovat avoin yliopisto-opetus osana opiskelijavalintauudistusta ja avointen yliopistojen yhteinen tietojärjestelmäkehitystyö.

Konkreettinen toiminta työelämäläheisen avoimen korkeakoulutuksen edistämiseksi on Avoimen Foorumin työryhmä, jonka tehtävänä on uusien osaamiskokonaisuuksien luomisen edistäminen ja seuranta. Työn pohjana on viime vuonna päättyneen Avoin työelämälähtöinen korkeakoulutus- hanke (AVOT)  ja sen tulokset. Työryhmä on yhteinen avoimen ammattikorkeakoulun yhteistyöverkoston kanssa. Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston varajohtaja Merja Karjalainen.