Avoimen väylä JYU:n kauppakorkeakouluun on innostava reitti tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen väylää uudistettiin vuosina 2018–2021 osana yliopistojen opiskelijavalintojen uudistusta. Jyväskylän yliopistossa merkittävin uudistus oli kauppakorkeakoulun avoimen väylän uudistus. Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa keskusteltiin kauppakorkeakoulun väyläopinnoista sekä avoimen väylän kehittämisestä yleisemminkin.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa pilotoitiin keväällä 2020 uudistettua avoimen väylää kauppatieteiden sekä taloustieteen tutkinto-ohjelmiin. Väyläpilottia varten avoimen väylän kautta kauppakorkeakouluun valittavien aloituspaikkamäärää nostettiin. Samalla opintopistevaatimuksia laskettiin noin puoleen aiemmasta sekä kauppatieteiden että taloustieteen avoimen väylällä. 

Keväällä 2021 uudistusta tarkasteltiin haastattelututkimuksen kautta. Tutkimuksen alustavia tuloksia esiteltiin lokakuun Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuudessa.

Uudistuksen myötä pitkästä ja kapeasta avoimen väylästä saatiin todellinen hakutapa yliopistoon todistusvalinnan ja valintakokeen rinnalle", kertoo koulutuspäällikkö Paula Savela JYU avoimesta yliopistosta.

Aloituspaikkojen määrää nostettiin kauppatieteiden väylän osalta vielä uudelleen, kun lukuvuonna 2019–2020 toteutetun väyläpilotin kautta saatiin lisää tietoa väylän suosiosta ja opiskelijoista. Kevään 2021 haussa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun ovet olivat avoinna jo 70 väyläopiskelijalle. 


Tallenne: Ruusupuisto tutkii ja keskustelee: Toinen reitti yliopistoon meillä ja muualla 7.10.2021 klo 1314

Haku kauppakorkeakouluun perustuu opintoihin

Ennen hakua tutkinto-opiskelijaksi sekä kauppatieteiden että taloustieteen väylällä hakijat opiskelevat 45 opintopisteen verran valintaperusteissa määriteltyjä opintoja. Lisäksi opiskelijavalinnassa katsotaan hakijan opintomenestystä.

Lisäpisteitä haussa saa tietyistä opinnoista, jotka ovat sisällytettävissä kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon. Avoimen väylän kautta on ollut niin paljon hakijoita ensimmäisinä vuosina, että tullakseen valituksi hakija on tarvinnut näitä lisäpisteitä.

Opiskelijat kokivat avoimen väylän motivoivana hakuvaihtoehtona

Uudistetun avoimen väylän kautta kauppakorkeakouluun hakeneita haastateltiin keväällä 2021 heidän opiskelukokemuksistaan väylällä. Haastateltavina oli 20 opiskelijaa, joista 11 tavoitteli ensimmäistä korkeakoulututkintoaan. 

Haastateltavista suurin osa oli opiskellut alusta lähtien tutkintotavoitteisesti, eli he aikoivat hakea väyläopintojen perusteella Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun. Opiskelijat kokivat avoimen väylällä opiskelun motivoivana. 

”Opiskelijoiden mukaan avoimen väylä mahdollisti tutustumisen tieteenalaan ennen hakua tutkintokoulutukseen, mikä lisäsi heidän varmuuttaan alanvalinnasta”, kertoo kauppatieteiden yliopistonopettaja Päivi Patja avoimesta yliopistosta.  

Kaikki väyläopinnot hyväksytysti suorittaneet hakijat eivät pääse kuitenkaan tutkintokoulutukseen, sillä myös avoimen väylältä on hakijoita jonkin verran enemmän kuin aloituspaikkoja. Tämä aiheuttaa kilpailutilanteen, mutta Päivi Patjan mukaan väyläopiskelijat kokivat kilpailullisuuden pääasiassa myönteisenä, kannustavana tekijänä. 

Itsenäisyyttä, vastuuta ja vertaisten tukea

Käytännön neuvona tuleville hakijoille haastateltavat muistuttivat opintojen suunnittelun tärkeydestä. Ensinnäkin on olennaista tietää, mitkä opinnot täytyy olla suoritettuna, jotta avoimen väylän opiskelija voi hakea tutkintokoulutukseen. Hakijan täytyy siis perehtyä aivan ensimmäisenä hakukohteen valintaperusteisiin, jossa tarvittavat opinnot listataan. 

Toisekseen, kun väyläopinnot ovat tiedossa, niiden opiskelu on tärkeä aikatauluttaa. Avoimessa yliopistossa opiskeleminen on itsenäistä, joten se tuo joustoa mutta myös vastuuta opiskelijalle itselleen. Omaa opiskelusuunnitelmaa kannattaa noudattaa sitkeästi, jotta hakuun vaadittavat opinnot ovat valmiina kevään yhteishakuun mennessä.

Avoimen väylän opinnoissa ei kuitenkaan tarvitse jäädä yksin. Opintoja voi suorittaa avoimen yliopiston lisäksi myös Alkio-opistossa sekä Työväen Akatemiassa, joissa opiskelu on ryhmämuotoista. Näin opiskeluun saa enemmän myös vertaistukea muilta hakijoilta.  

Jos kuitenkin itsenäinen opiskelu avoimessa yliopistossa houkuttaa enemmän, haastateltavien mukaan on tärkeää selvittää, mistä opintoihin saa apua ja ohjausta, kun sitä tarvitsee. Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opintopalvelut auttavat myös tutkintotavoitteisia opiskelijoita etenemään kohti tavoitteitaan. 

Ruusupuisto tutkii ja keskustelee on kaikille avoin seminaarisarja

Ruusupuiston ala-aulassa ja verkkolähetyksenä järjestetään noin kerran kuussa maksuton ja kaikille avoin Ruusupuisto tutkii ja keskustelee -tilaisuus.

Tämän kerran aiheesta, avoimesta väylästä, olivat keskustelemassa JYU avoimen johtaja Jukka Lerkkanen, yliopistonopettajat Päivi Patja ja Tiia Ikonen, JSBE:n vs. opintopäällikkö Janna Inkeroinen, Jyväskylän yliopiston vararehtori, professori Marja-Leena Laakso sekä LUT-yliopiston professori Hannu Rantanen. Tilaisuuden juonsi JYU avoimen koulutuspäällikkö Paula Savela, joka toimi avoimen väylää kehittäneen Toinen reitti yliopistoon -hankkeen projektipäällikkönä.

Tilaisuuden järjesti Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. 

Kuule opiskelijoiden ajatuksia avoimen väylästä

Hakijan päivä järjestetään marraskuussa Jyväskylän yliopiston Agora-rakennuksessa sekä virtuaalisesti. Avoin yliopisto on tapahtumassa mukana: tule esimerkiksi kuuntelemaan paneelikeskusteluamme klo 15–15.20, jossa avoimen väylää hyödyntäneet tutkinto-opiskelijat kertovat kokemuksistaan. Tervetuloa!