Avoi­men väy­läl­tä tut­kin­to-opis­ke­li­jak­si

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto koordinoi Toinen reitti yliopistoon -hanketta (TRY), joka kehittää ja pilotoi vaihtoehtoja yliopistojen todistusvalinnan rinnalle. Alkusyksystä käynnistyneen 11 yliopiston yhteishankkeen tavoitteena on luoda vaihtoehtoisia reittejä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, kun korkeakoulujen opiskelijavalintoja uudistetaan vuoteen 2020 mennessä.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 2,9 miljoonan euron rahoituksen saanut Toinen reitti yliopistoon -hanke pyrkii lisäämään mahdollisuuksia opiskelijoille osoittaa kelpoisuuttaan yliopisto-opintoihin. Hanke on osa opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen kärkihanketta. TRY:ssä työskennellään niin jatkuvan oppimisen kuin opiskelijavalintauudistuksen näkökulmien ääressä. TRY-hankkeen tiedotteessa pohditaan opiskelijavalintoja muun muassa ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta.  

“Mukana on 11 yliopistoa ja noin 30 oppiainetta. Suunnittelemme kolmea erilaista reittiä todistusvalinnan rinnalle: yhden vaihtoehdon toisen asteen opiskelijoille, toisen ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon suorittaneille ja kolmannen työelämän tarpeisiin. Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa”, summaa projektipäällikkö Paula Savela avoimesta yliopistosta. 

Käytännössä opiskelija osoittaisi osaamistaan ja opiskeluvalmiuttaan avoimia yliopisto-opintoja tehden. Sovitun opintomäärän myötä opiskelija voisi päästä yliopistoon tutkinto-opiskelijaksi, jos tämä on suoriutunut opinnoistaan riittävän hyvällä menestyksellä. Vaihtoehtoisten reittien lisäksi hankkeessa kehitetään uusiin väyliin liittyviä neuvonta- ja opintopalveluita. Kehittämistyö alkoi alkusyksystä 2018, ja ensimmäinen pilotti, Aalto-yliopiston tekniikan alan Kevätväylä, on jo käynnissä. 

“Tavoitteena on, että saamme tiedekunnat rohkeasti mukaan ja pääsemme kokeilemaan uusia hakureittejä muissakin oppiaineissa kenties jo keväällä 2019”, avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen kertoo. Hän on myös TRY-hankkeen ohjausryhmän jäsen. 

Jyväskylän yliopiston lisäksi ohjausryhmässä on mukana edustajia Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFIstä, Suomen opinto-ohjaajat ry:stä, Suomen kesäyliopistot ry:stä, Suomen Kansanopistoyhdistys ry:stä ja Hankenista. Lisäksi opiskelijoiden äänen tuovat kuuluville Suomen lukiolaisten liitto ja SYL. Monipuolisen ohjausryhmän avulla huomioidaan kattavasti eri näkökulmat, sillä tekeillä olevan muutoksen on palveltava niin opintoihin hakeutuvia ihmisiä, opintopalveluita kuin opiskelijavalintoja tekeviä tiedekuntiakin. 

Mikä siis muuttuu, kun avoimen väyläkin on ollut olemassa jo kauan ennen hanketta? TRY:n tavoitteena on tehdä avoimista yliopisto-opinnoista aidosti toimiva tapa päästä tutkintoon johtavaan koulutukseen, sillä tällä hetkellä vain alle 1 % hakijoista valitaan tutkinto-opiskelijoiksi yliopistoon avoimen väylän kautta. 

Hankkeen verkkosivut: www.jyu.fi/try
Twitter ja Instagram: @try_hanke 
Tiedote 29.10.2018:  Avoimet yliopisto-opinnot voisivat poistaa painetta ylioppilaskirjoituksilta opiskelijavalinnoissa

TRY-taustaton.png