Avoimen väylän opintojen maksuhyvitykset motivoivat opiskelemaan

Lähes 100 korkeakouluopintoja harkitsevaa haki maksuhyvitystä Jyväskylän yliopiston avoimen väylien opinnoista, joiden perusteella voi hakea tutkinto-opiskelijaksi. Hyvitykset olivat Jyväskylän yliopiston korona-ajan kädenojennus korkeakoulupaikkaa tavoitteleville, kertoo rehtori Keijo Hämäläinen.

Jyväskylän yliopisto avasi lukuvuodeksi 2020–2021 avoimen väylän opinnot ilman tutkintokoulutuspaikkaa jääneille siten, että opintosuorituksia vastaan väyläopinnoistaan voi saada maksuhyvityksen.

Opintomaksuja palautetaan 25 opintopisteen verran niille kuluneena lukuvuonna väyläopintoja opiskelleille, jotka tähtäävät tutkinto-opiskelijaksi Jyväskylän yliopistoon ja joilla ei ole vielä opiskelupaikkaa tai korkeakoulututkintoa.

Haku avoimen väylältä tutkintokoulutukseen perustuu yleensä avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen määrään ja opintomenestykseen. Tutkinto-opiskelijaksi haetaan yhteishaun aikana.

Maksuhyvitys motivoi opiskelemaan

Suoritettujen väyläopintojen perusteella kiinnostavimmat alat olivat kauppatieteet, psykologia, terveystieteet sekä kasvatustieteet. Lisäksi opiskeltiin muun muassa kirjallisuuden, yhteiskuntatieteiden ja filosofian, tietojärjestelmätieteen ja biologian avoimen väylän opintoja.

Maksuhyvitystä haki yhteensä 86 opiskelijaa. Yksi heistä on Ilmari Kaarre, joka on hakenut väyläopintojensa perusteella Jyväskylän yliopiston Kauppakorkeakouluun. Hänelle maksuhyvitykset olivat mukava yllätys.

Suoritin avoimen väylän opintoja mahdollisen koulupaikan vuoksi, sillä viime vuonna pandemian vuoksi muuttuneet pääsykokeet saivat miettimään muita kouluun pääsemisen keinoja. Maksuhyvitykset ovat pelkästään positiivinen asia, joka voi motivoida opiskeluun”, Kaarre kertoo.

Maksuhyvityksen saadakseen opiskelijoiden täytyi suorittaa 25 opintopisteen verran väyläopintoja tietyn aikaikkunan sisällä. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmaan hakevan Lasse Petmanin mukaan mahdollinen maksuhyvitys ei kuitenkaan lisännyt suorituspaineita vaan toimi pikemminkin kannusteena.

Maksuhyvityksen käyttäminen on järkevää. Hyvitys kannustaa opiskelemaan avoimen väylän kautta opintokokonaisuuksia”, Petman sanoo.

Väyläopinnot sopivat myös työn oheen

Terveystieteiden tutkinto-opiskelijaksi hakeneen Helmi Heikkilän mukaan väyläopinnot saattoi tehdä joustavasti työn rinnalla. Hän sai avoimen yliopiston opinnoista myös vahvistusta alanvalinnalleen.

”Halusin kokeilla, onko terveystieteet minulle sopiva ala, ja näin totesin heti opintojen alkuvaiheessa. Koin avoimen väylän sopivana reittinä kohti tutkintolinjaa. Opinnot sujuivat oikein hyvin ja koin, että ne oli helppo yhdistää kokopäiväiseen työhönkin”, Heikkilä kertoo.

Opiskelijat kiittelivät myös Jyväskylän yliopiston avoimesta yliopistosta saatavaa ohjausta ja neuvontaa. Opettajien täsmällinen palaute ja tuki kurssitehtävien teossa auttoivat opintojen valmiiksi saattamisessa.

Avoimen väylä on varteenotettava hakuvaihtoehto

Maksuttomat väyläopinnot avattiin lukuvuonna 2020–2021 osana koronapandemiaan liittyviä elvyttämistoimia.

Vuonna 2020 voimaan tullut opiskelijavalintauudistus lisäsi ylioppilastutkinnon arvosanojen merkitystä yliopistoon hakemisessa. Vuosi sitten alkanut koronapandemia häiritsi kuitenkin sekä ylioppilaskirjoituksia että valintakokeita, joten halusimme Jyväskylän yliopistossa tarjota avoimen väylän maksuttomana hakuvaihtoehtona heille, jotka tavoittelevat ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa”, rehtori Keijo Hämäläinen kertoo.

Hämäläisen mukaan avoimen väylää on laajennettu Jyväskylän yliopistossa jo ennen pandemiaa Toinen reitti yliopistoon -hankkeen tuella, joten esimerkiksi aloituspaikkoja on aiempaa enemmän. Lisäksi väyliä on jokaiseen kuuteen tiedekuntaan, joten avoimen yliopiston opintoihin perustuva hakutapa kannattaa muistaa todistusvalinnan ja valintakokeiden rinnalla.

Jyväskylän yliopistossa harkitaan maksuhyvitysten tarjoamista ensikertalaisille myös ensi syksynä, sillä koronan aiheuttama poikkeustilanne jatkuu yhä.

Lue lisää avoimen väylästä

Lisätietoja

Johtaja Jukka Lerkkanen
Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto
0400 249 643