Avoimen väylille lisää aloituspaikkoja Jyväskylän yliopistoon vuonna 2021

Jyväskylän yliopisto on lisännyt vuodeksi 2021 aloituspaikkojensa määrää muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän lisärahoituksen avulla. Myös avoimen väylän aloituspaikkoja on lisätty tässä yhteydessä.

Avoimen väylille on määritelty eri tutkinto-ohjelmien valintaperusteissa oma aloituspaikkakiintiönsä, joka määrittelee sen, kuinka moni hakija voidaan valita tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Jyväskylän yliopiston vuoden 2021 vahvistetut valintaperusteet on julkaistu lokakuun 2020 lopussa. Valintaperusteissa kerrotaan myös, mitä opintoja hakijan täytyy suorittaa, jotta tämä voi hakea avoimen väylän kautta tutkintokoulutukseen.

Suurin korotus avoimen väylän aloituspaikkoihin on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa, jossa kauppatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelman avoimen väylän kiintiötä nostettiin 20 aloituspaikalla. Aiemmin paikkoja oli 45.

Kauppatieteiden ohella avoimen väylän hakijoille varattuja aloituspaikkoja on lisätty humanististen, yhteiskunnallisten ja luonnontieteellisten alojen kandidaatti- ja maisteriohjelmiin seuraavasti:

Kaikkiin Jyväskylän yliopiston tutkinto-ohjelmiin ei ole avoimen väylää. Niitä on kuitenkin kaikkiin kuuteen tiedekuntaan yhteensä yli 30 hakukohteeseen. Yhteensä avoimen väylältä hakeville on ainakin noin 300 aloituspaikan kiintiö; osaan hakukohteista ei ole rajattua aloituspaikkamäärää, vaan kaikki hakukelpoiset hakijat valitaan. 

Opiskelun avoimen väylällä voi aloittaa tutustumalla väyläopiskelijan askelmerkkeihin.

Lue lisää