Avoimen yliopiston opintoryhmä on yhteisöllinen tapa vahvistaa osaamista – Kokkolan kaupunki tukee varhaiskasvatuksen henkilöstöään

Tänä syksynä Kokkolan yliopistokeskukseen avataan uusi yhteisöllinen kasvatustieteen avoimen yliopiston opintoryhmä. Kokkolan kaupunki kannustaa varhaiskasvatuksen henkilöstöään suorittamaan 25 opintopisteen perusopinnot. Tervetuloa kuulemaan lisää ti 16.8. yliopistokeskukseen!

Kokkolan kaupunki on yhdessä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kanssa perustamassa kasvatustieteen perusopintojen (25 op) opintoryhmän Kokkolaan lukuvuodelle 2022–2023. Ilmoittautuminen ryhmään on nyt käynnissä:

Opinnoissa tutustutaan alan teemoihin teoriaa ja käytäntöä yhdistäen, omia kokemuksia ja aiempaa osaamista hyödyntäen. Seitsemän opintojakson aikana opiskelijat saavat eväitä ammatillisuutensa ja asiantuntijuutensa kehittämiseen.

Opintoryhmään ovat tervetulleita kaikki oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta kiinnostuneet. Kasvatustieteen perusopintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Erityisesti opinnot soveltuvat niille, jotka tavoittelevat varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyttä tai tähtäävät opetus- ja koulutustehtäviin.

Koulutuksen tuki vahvistaa työmotivaatiota

Kokkolan kaupunki tukee vakituisen varhaiskasvatushenkilöstönsä opiskelua maksamalla opintomaksut 25 opintopisteen perusopintokokonaisuuden osalta sekä myöntämällä heille 10 työpäivää opiskeluun. Muille opinnot maksavat 15 € opintopisteeltä, koko kokonaisuus siis yhteensä 375 €.

”Kaupunki haluaa tukea työntekijöidensä osaamisen kehittämistä, mikä parhaassa tapauksessa lisää työintoa ja motivaatiota. Kasvatustieteen perusopinnot antavat myös mahdollisuuden hakea esimerkiksi kasvatustieteen kandidaatin koulutusohjelmaan. Samalla koulutus parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja auttaa meitä vastaamaan tuleviin henkilöstörakennetta koskeviin lakimuutoksiin”, sanoo Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori Milka Junttila.

Varhaiskasvatus- ja opetusalan osaajista on suuri pula.

”Nopeita helpotuksia ei ole näkyvissä. Opetus- ja kasvatuspalveluiden järjestäjänä Kokkolan kaupungin täytyy miettiä erilaisia ratkaisuja niin uusien ammattilaisten rekrytointiin kuin jo meillä työskentelevien töissä pitämiseen”, Junttila toteaa.

Monipuolisia opiskelutapoja ja henkilökohtaista ohjausta

Perusopinnot suoritetaan yhteisöllisessä ryhmässä lukuvuoden aikana, ja ne sopivat työn ohessa opiskeltaviksi. Opintoihin sisältyy noin 10 lähiopetuspäivää Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa, minkä lisäksi hyödynnetään esimerkiksi itsenäistä verkko-opiskelua, ryhmäsuorituksia ja oppimistehtäviä.

”Kaikkiin ohjeistetaan ja harjoittelemalla kehittyy”, lupaa ryhmänohjaaja, Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston yliopistonopettaja Sari Paajanen.

”Kokemuksemme mukaan opintoryhmään osallistuvat saavat opintonsa valmiiksi, koska ryhmän yhteinen aikataulu lähipäivien kera, ryhmäsuoritukset pienryhmissä sekä ryhmänohjaajan ohjaus ja palaute kannustavat ja tukevat opiskelijoita opinnoissaan. Ryhmällä itsellään on suuri, motivoiva merkitys! Oppiminen on syvempää, kun ryhmässä keskustellaan yhdessä kasvatustieteen teemoista omaa työkokemustaan hyödyntäen”, Paajanen kertoo.

Opintoryhmän tavoitteena on saada perusopinnot valmiiksi maaliskuussa 2023 ennen 1000+ valtakunnallinen monimuotokoulutus varhaiskasvatuksen opettajaksi -hakua. Tällöin halukkaat voivat tähdätä perusopintojen jälkeen suoraan varhaiskasvatuksen opettajaksi pätevöittäviin opintoihin Kokkolan yliopistokeskuksessa tai Jyväskylän yliopistossa.

Tervetuloa infoon!

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Kokkolan kaupunki järjestävät uudesta opintoryhmästä infotilaisuuden Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen Ulappa-salissa 16.8.2022 klo 17.30–19.00. Tule kuulemaan lisää opiskelusta, opintoryhmästä ja varhaiskasvatuksen tutkintokoulutukseen hakemisesta.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja opinnoista

Koulutuspäällikkö Mirva Huovinen, mirva.e.huovinen@jyu.fi, +358 40 805 3112
Yliopistonopettaja Sari Paajanen, sari.t.paajanen@jyu.fi, +358 40 805 4425
Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiskoordinaattori, Milka Junttila, milka.junttila@kokkola.fi, +358 40 806 5648