Avoimen yliopiston opiskelijalle on tarjolla paljon tietoa ja tukea

Avoimessa yliopistossa opiskelu on tavoiltaan joustavaa ja tapahtuukin usein varsin itsenäisesti. Etä- ja verkko-opiskelu vaatii itseohjautuvuutta ja aktiivisuutta, mutta yksin ei tarvitse pärjätä. Opiskelijoilla on helposti saatavilla tietoa, tukea ja ohjausta.

Avoimen yliopiston opintojen suoritustavoissa paljon vaihtoehtoja. Lähiopetuksen, verkko-opetuksen ja itsenäisen opiskelun suhde vaihtelee eri oppiaineissa ja toisinaan myös opintojaksojen välillä. Tämä voi osaltaan lisätä tiedon ja ohjauksen tarvetta opinnoissa etenemiseksi. Avoimessa yliopistossa ohjaus onkin keskeinen ja tärkeä osa toimintaa.

Vaikka opiskelijoiden opiskelutaidot ja ohjaustarpeet vaihtelevat, opiskelusta halutaan tehdä jokaiselle mahdollisimman sujuvaa ja mutkatonta. Verkko- ja opiskeluympäristöissä on paljon itsenäisesti tutustuttavaa tietoa, mutta opiskelijoita kannustetaan pulmatilanteissa myös rohkeasti pyytämään apua. Esimerkiksi opintojen suunnittelu voi vaatia henkilökohtaisempaa tukea ja ohjausta. Opiskelijat saavat myös tehtävistään työskentelyä ohjaavaa palautetta.

Opintojen ohjausta avoimessa yliopistossa monessa kanavassa

”Hyvä ohjaus tukee opiskelijan opiskelukykyä ja hyvinvointia. Opinnot etenevät suunnitellusti ja opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Opiskelija saa myönteisiä oppimisen kokemuksia ja usko omiin kykyihin toteuttaa omia elämänsuunnitelmia vahvistuu”, kuvaavat opettajat Sari Hämäläinen ja Liisa Kytölä ohjauksen tärkeyttä opiskelijalle.

Runsaasti ohjeita ja neuvoja sekä linkkejä lisätiedon lähteille löytyy avoimen yliopiston verkkosivuilta sekä oppimisympäristöistä (Korppi ja Koppa). Lisäksi yhteyttä voi ottaa sähköpostitse, puhelimitse tai sopimalla henkilökohtaisen tapaamisen joko kasvokkain tai verkkoyhteyden välityksellä. 

Henkilökohtaisen ohjausajan voi varata tapahtumiin, joissa JYU avoin on paikalla. Seuraava tällainen tilaisuus on 7.3. Helsingissä Avoin opinnoille -tapahtuma. Ajan sinne voi varata verkkolomakkeella.

Neuvontaa ja ohjausta antavat henkilöt löytyvät sekä yleisiltä verkkosivuilta että oppiaineiden omilta sivuilta. Ajankohtaisista asioista ja tapahtumista saa tietoa seuraamalla avoimen yliopiston sosiaalisen median kanavia.

Kattavat tiedot opintojen ohjauksen palveluista on koottu Ohjausta opintoihin ja urasuunnitteluun -sivulle.