Avoin yliopisto kehittää uusia osaamiskokonaisuuksia yhteistyössä tiedekuntien kanssa

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kehitetään uutta aktiivisesti. Syksyn aikana kehittämisyhteistyö tiedekuntien kanssa on vahvistunut entisestään. Sen myötä luvassa on uusia kiinnostavia opintomahdollisuuksia.

Nyt avoimessa yliopistossa kehitetään erityisesti työelämän tarpeisiin vastaavia opintoja ja toimintamalleja. Tiedekuntien kanssa tehtävässä yhteisessä kehittämistyössä yhdistyvät muun muassa avoimen yliopiston ymmärrys joustavista opintomahdollisuuksista sekä tiedekuntien tieteellinen näkemys ja osaaminen tutkintoihin tähtäävän koulutuksen järjestämisestä. Keskusteluyhteys työelämän edustajien kanssa on jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittämistyössä erittäin tärkeää. 

Tiedekuntatapaamisessa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun edustajien kanssa ideoitiin osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat työelämän tarpeisiin sekä suunniteltiin uusia reittejä tutkintotavoitteiseen opiskeluun. Lisäksi yhdessä tiedekuntien kanssa pohditaan opintomahdollisuuksia, jotka voisivat nopealla syklillä tarjota vastauksia työelämän muutokseen. 

“Tavoitteena on laajentaa avointa opintotarjontaa kauppatieteissä. Meillä on yhteinen näkemys kehittämisen tarpeista ja suunnasta. Innostus ja halu uusien tuotteiden tarjoamiseen on suurta niin avoimessa yliopistossa kuin kauppakorkeakoulussa”, kertoo Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston johtaja Jukka Lerkkanen. 

Tutkintotavoitteisiin opintoihin pääsemistä on kehittämässä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koordinoima 11 yliopiston yhteinen Toinen reitti yliopistoon –hanke.  

"Avoin yliopisto on tärkeä sidosryhmä kauppakorkeakoululle. Hyvää yhteistyötä on tehty pitkään. Haluamme jatkaa yhteistyön kehittämistä myös tulevaisuudessa”, toteaa Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun varadekaani Anna-Maija Lämsä.