Avointa korkeakouluopetusta Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella

Paikallinen ohjaus tarjoaa tukea ja madaltaa kynnystä aloittaa opiskelu avoimessa korkeakoulussa. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu tarjoaa avoimia opintoja Jämsässä, Keuruulla ja Äänekoskella paikallisesti ohjattuina. Tavoitteena on tukea niin yritysten, työelämän kuin alueiden ihmisten osaamisen kehittämisen tarpeita.

”Osaaminen on tärkeä suomalaisten yritysten ja työelämän menestystekijä. Osaamisen kehittäminen tuo hyvinvointia ja menestystä myös suomalaisille paikkakunnille. Parhaimmillaan se tukee niitä ja alueen asukkaiden henkilökohtaisia oppimisen tarpeita”, sanoo Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kehittämisjohtaja Merja Karjalainen.

Jämsässä alkaa tammikuussa kasvatustieteen perusopintojen ryhmä, johon ilmoittautuminen on auki kuluvan vuoden loppuun saakka. Keuruulla on tarjolla alkuvuoden aikana yliopisto-opinnoista liikunta- ja terveystieteiden-, yrittäjyyden perusteiden sekä kasvatustieteen oppiminen ja ohjaus -jaksot. Niihin ilmoittaudutaan kurssikohtaisesti alkuvuoden aikana. Tästä linkistä pääset tutustumaan Keuruun, Jämsän ja Äänekosken avoimen yliopisto-opetuksen tarjontaan. 

Avoimet korkeakouluopinnot kiinnostavat Jyväskylän lähialueilla. Lukuvuoden 2017-18 aikanaalkaneisiin paikallisiin opintoihin osallistui Äänekoskella noin kaksisataa henkilöä. Kaikkiaan he suorittivat yli 800 opintopisteen verran opintoja. 

Paikallinen ohjaus tukee opinnoissa

Jämsän, Keuruun ja Äänekosken opintotarjonta on suunniteltu vastaamaan alueen tarpeisiin. Suunnitteluvaiheessa alueilla pidettiin kysely, joka kartoitti alueen osaamisen kehittämisen tarpeita ja opintojen kysyntää. Lisäksi alueiden elinkeinoyhtiöt ovat tärkeitä kumppaneita avoimen korkeakouluopetuksen opintotarjonnan suunnittelussa.

”Paikallisilla toimintamuodoilla varmistamme, että opiskelija saa tarvitsemansa ohjauksen ja että kynnys osallistua opintoihin on mahdollisimman matala. Lähialueelta tutuiksi tulevat opiskelijakollegat ovat myös tärkeä vertaistuki ja innostaja opintojen aikana. Laadukas ja osaava tuki on tarjolla kaikille avoimen yliopiston opiskelijoille vähintään etäyhteyksin”, sanoo Karjalainen. 

Avoin yliopisto-opetus on lähtökohtaisesti joustavaa, ja opintoja on mahdollista suorittaa työn ohella. Suuri osa opinnoista on mahdollista suorittaa etäopintoina. Nyt Keuruulla, Jämsässä ja Äänekoskella tarjotaan tiettyjä luentoja, opintoja ohjaavaa ryhmätoimintaa ja riittävän ryhmäkoon täyttyessä myös lähiopetusta. Jo lähtökohtaisesti opinnot ovat pääosin verkon välityksellä suoritettavissa. 

Avoin yliopisto-opetus on avointa aivan kaikille, pohjakoulutukseen tai ikään katsomatta. Avoimia yliopisto-opintoja on paikallisesti ohjattuna tarjolla alkuvuodesta alkaen Jämsässä ja Keuruulla. Vuoden 2019 aikana tarjontaa tulee myös Äänekoskelle. 

Tarjolla olevat avoimet korkeakouluopinnot löytyvät kokonaisuudessaan kunkin kaupungin verkkosivuilta, joilla on kuvattuna niin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston kuin Jyväskylän avoimen ammattikorkeakoulun paikallinen opintotarjonta:  

Jämsä: bit.ly/opintojajamsassa  

Keuruu: bit.ly/opintojakeuruulla  

Äänekoski: bit.ly/opintojaaanekoskella