18.09.2018

Biologia ja kemia kohtaavat verkkokurssilla: Biologinen kemia 1 (2 op) 8.10.-10.12.

Kemian ja biologian ilmiöt ovat osa arkeamme. 8.10. alkava verkkokurssi tuo arkeen uudenlaisen näkökulman. Se opettaa tunnistamaan elämän ja luonnon biokemiallisia prosesseja.

Biologinen kemia 1 -verkkokurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita opiskelijan omakohtaisten tutkimusten avulla. Kurssilla tutustutaan muun muassa luonnon makromolekyyleihin ja biomolekyyleihin, esimerkiksi proteiineihin, vitamiineihin ja antibiootteihin. 

Verkkokurssi pidetään 8.10.-10.12.

Kuva: Linus Nylund