Digitalisaatio on kaikkialla: Ota osaaminen haltuun

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa maailmaa. Miten? Miksi? Ja mitä siitä kannattaa tietää? Avoimen yliopiston Digitalisaatio-opintokokonaisuus kattaa seitsemän kaikille sopivaa kurssia, jotka opastavat olennaisiin ICT-tietoihin ja taitoihin sekä auttavat ymmärtämään alan mahdollisuuksia. Aloita vaikkapa maksuttomasta Kansalaisen kyberturvallisuus -kurssista!

Kuinka huolehdin tietoturvastani? Miten algoritmit toimivat? Mitä on vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa? Tule kaikille avoimille Digitalisaatio-opintojen kursseille ja opi tämän päivän työelämätaitoja. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia ja ne sopivat kaikille aiheista kiinnostuneille. Opinnot ovat suoritettavissa etäyhteyksin joustavassa rytmissä.

Digitalisaatio-opinnoissa laajennat osaamistasi liittyen esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, digitalisaation aiheuttamiin muutoksiin yksilölle ja yhteiskunnalle, kyberturvallisuuteen sekä robotiikan hyödyntämiseen. Kokonaisuuteen kuuluvista kursseista Opiskelijan digityökalupakki tarjoaa nimestään huolimatta digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön osaamista ihan kaikille.

Digiturvallisuustaidot kuuluvat kaikille

Digitalisaatio-opintoihin kuuluvaa maksutonta Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssia suosittelemme jokaiselle. Suosittu ja kiitelty kurssi opastaa välttämättömiin kansalaistaitoihin, ja voit opiskella sen joustavasti omassa rytmissäsi. 

”Tietyllä tavalla kyberturvallisuus on samanlainen asia kuin esimerkiksi terveelliset elämäntavat. Onhan meillä jonkinlainen käsitys siitä, miten toimitaan turvallisesti digitaalisessa maailmassa, mutta me emme aina tee niin”, summaa Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan lehtori Panu Moilanen Jyunity-artikkelissa. Hän kuuluu Kansalaisen kyberturvallisuus -verkkokurssin kehittäjiin.

Robotiikka muuttaa työtä ja toimintatapoja

Digitalisaation aiheuttamia muutoksia eri aloilla, esimerkiksi opintojaksoilla Näkökulmia digitalisaatioon (2 op) ja Palvelurobotiikka (3 op) tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan digitalisaatiota ja robotiikan hyödyntämistä.

”On hyvin todennäköistä, että yhä useampi meistä työskentelee jatkossa jollakin tavalla robottien kanssa, vaikkapa robotin avustaessa työtehtävissämme. Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden alalla ammattilaiset tarvitsevat jo pian tietotaidon myös robottien kanssa toimimiseen”, robotiikan asiantuntija, IT-alan opettaja Pasi Hänninen kirjoittaa blogissaan.

Lisätietoja: