13.11.2018

Draamakasvatuksen aineopinnot Jyväskylässä: hakuaika 5.–16.11.2018

Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Aineopinnot syventävät draamaopettajuutta ja tarjoavat keinoja hyödyntää draamaa opetuksessa ja ohjauksessa. Draamakasvatuksen aineopintojen ryhmä alkaa Jyväskylässä alkuvuodesta 2019. Haku opintoihin on käynnissä 5.–16.11.2018.

Draama tarjoaa uudenlaisia tapoja oppia asioista, ilmiöistä ja itsestä. Se on mahdollisuus tuoda jotain uutta opetukseen ja ohjaustilanteisiin. Haku Jyväskylässä alkaviin draamakasvatuksen aineopintoihin alkaa 5.11. 

Draamakasvatuksen opinnot sopivat hyvin opettajille ja lastentarhaopettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille. Aineopintoja edeltävinä opintoina tulee olla suoritettuina vähintään 25 opintopisteen laajuiset draamakasvatuksen tai ilmaisukasvatuksen perusopinnot tai vastaavat opinnot. 

Draamakasvatuksen aineopinnot pätevöittävät tietyn edellytyksin peruskoulun ja lukion ilmaisutaidon opettajaksi. Lisätietoja opettajan kelpoisuudesta saat verkkosivuiltamme.

Lue lisää draamakasvatuksen opinnoista Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa ja hae mukaan!