Opi ja opeta ilmaisutaitoa: Draamakasvatuksen opintojen haut ovat auki

Draamakasvatuksen opinnot tuovat tietoja, keinoja ja ymmärrystä ilmaisutaidon, draaman ja teatterin hyödyntämiseen opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä. Haut JYU avoimen draamakasvatuksen Helsingin ja Jyväskylän perus- ja aineopintohin ovat nyt auki elo-syyskuussa. Kurkkaa tarkemmat hakuajat ja -ohjeet sivuiltamme.

Haut JYU avoimen draamakasvatuksen perus- ja aineopintoihin ovat nyt auki. Opintoryhmiä on tarjolla Helsingissä ja Jyväskylässä. 

Perusopinnot tarjoavat lähtökohdat draamakasvatuksen hyödyntämiseen. Opiskelet perusopintojen aikana muun muassa dramaturgiaa, tanssi- ja liikeimprovisaatiota, prosessidraamaa ja ohjaajan työtä. Opintoihin kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä, käytännön harjoittelua ja teoriaa.  

Jos takataskussa on jo draamakasvatuksen perusopinnot, anna itsesi innostua draamasta lisää. Draamakasvatuksen aineopinnot syventävät draaman osaamista ja tuovat siihen tukimuksellista näkökulmaa. Jos haluat oppia ja opettaa draamaa. Aineopintojen ennakkotietovaatimuksena ovat draamakasvatuksen perusopinnot.

Tavoitteellista oppimista draaman keinoin

Draamakasvatuksen alueella väitelleen Hannu M. Heikkisen mukaan draama voi opettaa sisällöllisesti käsiteltävästä asiasta tai ilmiöstä. Se on keino oppia omasta itsestä ja kehittyä henkilökohtaisesti. Draama opettaa sosiaalisia taitoja ja yhteistä tavoitteellista työskentelyä. Lisäksi se opettaa ymmärtämään ja toteuttamaan draamaa ja teatteria. 

Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden

Opiskelijoiden ajatuksia draamakasvatuksesta

”Opinnot ovat antaneet minulle uskallusta ja rohkeutta kulkea kohti draamaopettajuutta ja rakentaa omaa ammattitaitoa. Opinnot ovat antaneet minulle näkemystä omista vahvuuksistani ja haastaneet minut kehittymään sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät ole minulle niin tuttuja”, sanoo opettajana toimiva Sami Kettunen.

Draamakasvatuksen opintojen lähijaksot olivat toiminnallisia ja niissä sai arvokkaita kokemuksia draamasta. Roolityöskentely, improvisaatio, yhdessä oleminen, harjoitteet ja luottamus opettajaan ja ryhmään olivat hyvä pohja oppia uusia asioita. Myös vuorovaikutus meidän opiskelijoiden kesken nousi ihan eri tasolle kuin tavallisissa koulutuksissa. Kirjalliset työt taas täydensivät lähijaksoja”, toteaa Maija Harju. Hän päätyi tutkimaan draamakasvatusta.

Draama avasi minulle väyliä, joita en olisi itse osannut arvata. Polkuni olisi mennyt hyvin eri tavalla, jos minulla ei olisi sattumoisin ollut kerättynä tätä draamaosaamista. Ensin päädyin sijaiseksi ilmaisupainotteiseen kouluun Espooseen. Se ei olisi onnistunut, jos minulla ei olisi ollut draamakasvatuksen aineopintoja tai tätä kokemusta”, kertoo draamaerikoisluokan vetäjä Sini Aromaa.

 

Kuva: Petteri Kivimäki