Draamakasvatuksen perusopinnot kesällä: Haku 1.–20.4.2020

Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli. Draamakasvatuksen kesän 2020 perusopintojen ryhmä alkaa Jyväskylässä ja Helsingissä kesäkuussa. Haku kesän perusopintoihin on 1.–20.4.2020. Seuraava aineopintojen haku on 20.4.–11.5.

Draama tarjoaa uudenlaisia tapoja oppia asioista, ilmiöistä ja itsestä. Se on mahdollisuus tuoda jotain uutta opetukseen ja ohjaustilanteisiin. Draamakasvatuksen opinnot sopivat hyvin opettajille ja lastentarhaopettajille, nuorten parissa työskenteleville, aikuskasvattajille ja -kouluttajille sekä teatterikentän toimijoille.

Hae draamakasvatuksen kesän 2020 perusopintoihin 1.–20.4.2020
Perusopinnot jo suorittaneille muistutuksena, että seuraava aineopintojen haku on 20.4.-11.5.2020.

Miksi mukaan draaman opintoihin?

Seuraavassa muutamia opiskelijoidemme kommentteja: 

”Jokainen opintoviikonloppu on ollut täysin omanlaisensa. Parasta opinnoissa on ollut opiskelukaverit, yhdessä heittäytyminen ja nauru. Edellisen viikonlopun päätyttyä alkaa jo odottamaan seuraavaa kertaa.” – Sami Kettunen

”Tuli pohdituksi myös itseään ja omia ajatuksiaan. Luova, kokeileva, kannustava ja aito ilmapiiri saivat minulle kerta kerran jälkeen syttymään halun lähteä lähijaksoille sekä tekemään kirjallisia töitä. Opin paljon itsestäni, muista ja ennen kaikkea draaman maailmasta.”  – Maija Harju

”Draama avasi minulle väyliä, joita en olisi itse osannut arvata. Polkuni olisi mennyt hyvin eri tavalla, jos minulla ei olisi sattumoisin ollut kerättynä tätä draamaosaamista.” – Sini Aromaa

Tutustu draamakasvatuksen opiskeluun JYU avoimessa

Draamakasvatuksen perus- ja aineopinnot yhdessä pätevöittävät tietyn edellytyksin peruskoulun ja lukion ilmaisutaidon opettajaksi. Haku aineopintoihin alkaa 20.4.2020. Lisätietoja opettajan kelpoisuudesta saat verkkosivuiltamme.