Haku draamakasvatuksen perusopintojen Helsingin, Jyväskylän ja Kokkolan ryhmiin 19.8.-9.9.

Draamakasvatuksen opinnot tuovat tietoja, keinoja ja ymmärrystä ilmaisutaidon, draaman ja teatterin hyödyntämiseen opetus-, ohjaus- ja kasvatustyössä. Haku JYU avoimen draamakasvatuksen Helsingin, Jyväskylän ja Kokkolan perusopintoryhmiin on 19.8.-9.9. Tervetuloa oppimaan ilmaisutaidosta ja sen opettamisesta!

Hae JYU avoimen draamakasvatuksen perusopintoihin lukuvuodeksi 2022-23. Opintoryhmiä on tarjolla tuttuun tapaan Helsingissä ja Jyväskylässä sekä uutena Kokkolassa.

Perusopinnot tarjoavat lähtökohdat draamakasvatuksen hyödyntämiseen. Opiskelet perusopintojen aikana muun muassa dramaturgiaa, tanssi- ja liikeimprovisaatiota, prosessidraamaa ja ohjaajan työtä. Opintoihin kuuluu lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä, käytännön harjoittelua ja teoriaa.

Perusopintoihin hakeminen ei edellytä korkeakoulukelpoisuutta tai aiempia korkeakouluopintoja. Tietoa hausta ja opetuksen aikatauluista saat alla olevasta linkistä:

Tavoitteellista oppimista draaman keinoin

Draamakasvatuksen alueella väitelleen Hannu M. Heikkisen mukaan draama voi opettaa sisällöllisesti käsiteltävästä asiasta tai ilmiöstä. Se on keino oppia omasta itsestä ja kehittyä henkilökohtaisesti. Draama opettaa sosiaalisia taitoja ja yhteistä tavoitteellista työskentelyä. Lisäksi se opettaa ymmärtämään ja toteuttamaan draamaa ja teatteria. 

Perusopintojen opiskelun jälkeen on mahdollista opiskella draamakasvatuksen aineopinnot. Aineopintojen suorittaminen antaa tietyin edellytyksin peruskoulun ja/tai lukion ilmaisutaidon opettajan kelpoisuuden

Opiskelijoiden ajatuksia draamakasvatuksesta

”Opinnot ovat antaneet minulle uskallusta ja rohkeutta kulkea kohti draamaopettajuutta ja rakentaa omaa ammattitaitoa. Opinnot ovat antaneet minulle näkemystä omista vahvuuksistani ja haastaneet minut kehittymään sellaisilla osa-alueilla, jotka eivät ole minulle niin tuttuja”, sanoo opettajana toimiva Sami Kettunen.

Draamakasvatuksen opintojen lähijaksot olivat toiminnallisia ja niissä sai arvokkaita kokemuksia draamasta. Roolityöskentely, improvisaatio, yhdessä oleminen, harjoitteet ja luottamus opettajaan ja ryhmään olivat hyvä pohja oppia uusia asioita. Myös vuorovaikutus meidän opiskelijoiden kesken nousi ihan eri tasolle kuin tavallisissa koulutuksissa. Kirjalliset työt taas täydensivät lähijaksoja”, toteaa Maija Harju. Hän päätyi tutkimaan draamakasvatusta.

Draama avasi minulle väyliä, joita en olisi itse osannut arvata. Polkuni olisi mennyt hyvin eri tavalla, jos minulla ei olisi sattumoisin ollut kerättynä tätä draamaosaamista. Ensin päädyin sijaiseksi ilmaisupainotteiseen kouluun Espooseen. Se ei olisi onnistunut, jos minulla ei olisi ollut draamakasvatuksen aineopintoja tai tätä kokemusta”, kertoo draamaerikoisluokan vetäjä Sini Aromaa.