Bio- ja ympäristötieteitä kaikille: Elämän perusedellytykset tutuiksi

Kiinnostavatko ympäristöaiheet ja elämän edellytykset? Miten ympäristömme toimii? Mikä on biomi? Millaisia ilmiöitä ympärillämme on? Bio- ja ympäristötieteiden opinnot saa hyvin alkuun Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssilta.

Ympäristön toiminnan ymmärtämistä tarvitaan nykyään alalla kuin alalla. Siitä on hyötyä ja iloa myös luonnossa kulkiessa ja omaa arkea pohtiessa. Avoimessa yliopistossa tutkittuun tietoon pohjautuvat bio- ja ympäristötieteiden opinnot ovat kaikille avoimet, ilman hakua tai pohjakoulutusvaatimuksia. 

Opinnot starttaavat erinomaisesti Elämän perusedellytykset maapallolla -kurssilla. Se tarjoaa johdannon ympäristön ilmiöihin, jotka toimivat kaikkialla ympäristössämme. Opit muun muassa energiavirroista ja niiden kierrosta, tutustut ilmakehän toimintaan ja fotosynteesiin sekä tärkeimpiin biomeihin - eli ekosysteemeiden muodostamiin laajoihin kokonaisuuksiin. 

Mitä kaikkea avoimessa voi opiskella bio- ja ympäristötieteissä?

Ehkäpä innostut myös alan muista kursseista? Avoimessa yliopistossa voit opiskella bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot ja useita aineopintojen jaksoja. Jos haaveilet alan tutkinnosta, muista avoimen yliopiston väylät biologian tutkinto-ohjelmaan sekä Luonnonvarat ja ympäristö -tutkinto-ohjelmaan Jyväskylän yliopistoon!

Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen kursseista voit alkuvuoden aikana ilmoittautua muun muassa seuraaville kursseille: