Entistä monipuolisempaa ohjausta – ”Ohjauksellisuuden lisäksi kasvaa myös yhteisöllisyys”

Aktiivinen ohjaus ja palauteenanto ovat olleet jo pitkään opetuksen kulmakiviä avoimessa yliopistossa. Uusilla toimintatavoilla haluamme tarjota sinulle entistä paremman mahdollisuuden tukeen, jota opintojesi eri vaiheissa tarvitset.

Avoimessa yliopistossa tarjotaan opiskelijoille aiempaa kattavampaa ohjausta. Hyvällä ohjauksella pyritään luomaan parempia oppimistuloksia ja opiskelukokemuksia sekä tunnistamaan opiskelijan haasteita esimerkiksi aikataulutukseen liittyen.

Jatkossa opintoja tehdään samanaikaisesti aloittavissa ryhmissä, mikä helpottaa ohjauksen kohdentamista sekä mahdollistaa opiskelijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen.

”Tämä tarkoittaa, että tietyssä ryhmässä opiskelevat opiskelijat suorittavat opintojaksoa samalla suoritustavalla ja suunnilleen samassa tahdissa. Opettajan on näin mahdollista ohjata heitä ryhmänä. Lisäksi opiskelijat voivat saada vertaistukea toisiltaan”, kertoo yliopistonopettaja Piia Leppämäki.

Itsenäisen ja joustavan opiskelun mahdollisuudet ovat jatkossakin osa avointa yliopisto-opiskelua. Monella jaksolla säilyy edelleen mahdollisuus myös itsenäiseen suoritukseen silloin, kun opiskelija ei kaipaa ohjausta.

Tukea myös itsenäisiin suoritustapoihin

Ohjaus on ollut avoimessa yliopistossa jo pitkään luonnollinen osa muun muassa verkkokursseja ja seminaarimuotoista opetusta. Jatkossa ohjausta halutaan kuitenkin tarjota opiskelijan tueksi myös itsenäisiin suoritustapoihin, kuten tenttiin.

Tentin valinnut opiskelija löytää tuttuun tapaan verkko-oppimisympäristöstä ohjeet tenttiin valmistautumisesta ja osallistumisesta. Siihen on lisäksi tarjolla tukea ja ohjausta.

”Tämä on omasta mielestäni eräs hienoimmista muutoksista. Opettaja voi järjestää tenttiin osallistujille verkko-ohjausta, tehdä tallenteita keskeisistä asioista tai näyttää esimerkkikysymyksiä tentin sisällöstä. Opiskelijat voivat myös keskenään keskustella valmistautumisesta ja saada tukea toisiltaan. Ohjauksellisuuden lisäksi kasvaa myös yhteisöllisyys”, tiivistää Leppämäki.

Ohjausta pitkin opintojaksoa

Opetusta kehitetään avoimessa yliopistossa koko henkilöstön voimin. Tärkeässä roolissa ohjauksen muovaamisessa on tieto siitä, millaista tukea opiskelijat tarvitsevat. Aktiivisesti kehitystyössä mukana olleen Leppämäen mukaan opiskelijat ovat toivoneet tarkempia aikatauluja ja lisää rytmitystä opintojen etenemiseen. Tämä palaute on huomioitu, ja jatkossa tukea tarjotaan pitkin opintojaksoa.

”Jollain opintojaksolla tämä voi tarkoittaa erilaisia live-ohjausiltoja, toisella opetustallenteita jakson sisällöistä ja kolmannella välipalautta suorituksen eri vaiheissa. Uusi ohjauksen tapamme mahdollistaakin palautteen pilkkomisen pienemmiksi palasiksi, jolloin loppupalautteen rooliksi jää enemmänkin ohjata opiskelijaa eteenpäin opinnoissaan”, Leppämäki antaa esimerkiksi.

Lisäksi monelle opintojaksolle tullaan lisäämään aloitusohjaus joko livenä tai tallenteena. Aloitusohjauksen tarkoituksena on johdatella opiskelijaa jakson teemoihin ja kertoa tarkemmin, miten jakso suoritetaan.

Tutustu tarkemmin: