Gerontologian aineopinnot kahden yliopiston yhteistyössä

Gerontologian aineopinnoissa syvennät ymmärrystäsi ihmisen vanhenemisesta ja elämänkulusta perusopintojen suorittamisen jälkeen. Avoimen yliopiston tarjonnassa oleva opintokokonaisuus toteutetaan Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyössä. Se kokoaa asiantuntemusta yliopistojen vahvuusalueilta.

Gerontologia on monitieteinen oppiaine, joka tutkii ihmisen vanhenemista sekä yksilöllisenä että yhteiskunnallisena ilmiönä. Alan opiskelu tuo tarvittavaa tutkittua tietoa ja ymmärrystä heille, jotka työskentelevät ikääntyvien parissa niin käytännössä kuin suunnittelutehtävissä. Vanheneminen koskettaa meistä jokaista. 

Näkökulmia psykologiasta lääkehoitoon, liikunnasta politiikkaan

Aineopintojen aikana opit ihmisen vanhenemisesta mm. elämänkulun, psykologian, terveyden edistämisen ja sosiaalisten suhteiden näkökulmista. Lääketieteelliset sekä asumiseen ja politiikkaan liittyvät kysymykset kuuluvat myös aineopintojen kokonaisuuteen. Lisäksi voit valita opintojaksoja kiinnostuksesi tai tarpeidesi mukaan esimerkiksi liikkumiseen, sosiaalityöhön, lääkehoitoon tai kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyen.

Opiskele joustavasti verkon välityksellä

Gerontologian aineopintojen pariin olet tervetullut, kun gerontologian perusopinnot on suoritettu.
Aineopinnot ovat verkko-opintoja. Suuren osan opintojaksoista voit opiskella itsenäisesti oman aikataulusi mukaisesti, osa opinnoista edellyttää aikataulun mukaista opiskelua.

Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto tarjoavat gerontologian aineopinnot (35-37 op) avoimessa yliopistossa kaikille alasta kiinnostuneille. Opintokokonaisuudessa yhdistyvät kahden yliopiston asiantuntemus eri tieteenaloilta. Voit opiskella opinnot etäyhteyksin. Opintojen hinta on 15 e / opintopiste.