23.04.2018

HAE Draamakasvatuksen aineopintoihin 23.4.-11.5.

Miten teatteri ja kasvatus yhdistyvät draamassa? Kuinka draamaa käytetään opetusmetodina eri oppiaineissa? Mitä draaman kokemuksellisuus ja toiminnallisuus vaatii opettajalta? Draamakasvatus on sosiokulttuurista oppimista, jossa korostuu taiteen kokemuksellinen ja yhteisöllinen rooli.

Draa­ma­kas­va­tuk­sen ai­neo­pin­to­jen haku, lv. 2018-2020

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2018 mahdollisesti käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 23.4.2018 klo 9.00 ja päättyy 11.5.2018 klo 15.00.