Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla: Uutuusopinnoista vastauksia alan osaamistarpeisiin

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla on avoimen yliopiston uusi monitieteinen opintokokonaisuus, joka on suunniteltu yhdessä alan toimijoiden kanssa vastaamaan osaamistarpeisiin. Voit suorittaa nämä opinnot verkon välityksellä sinulle sopivassa rytmissä ja laajuudessa. Tutustu uutuuteen ja kehitä osaamistasi!

”Opintojen kehittäminen on saanut alkunsa Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asiantuntijoiden välisissä keskusteluissa. Näissä keskusteluissa on noussut esiin tarve sellaisille yliopistotason opinnoille, jotka aidosti vastaavat käytännön toimijoiden osaamisen tarpeisiin”, sanoo yliopistonopettaja Päivi Patja.

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opinnot pitävät sisällään Jyväskylän yliopiston eri tiedekuntien opintoja aina johtamisesta viestintään, terveystieteisiin ja informaatioteknologiaan. Opinnot toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston, kauppakorkeakoulun ja muiden tiedekuntien kanssa.

Voit opiskella nämä opinnot joko 15, 30 tai 50 opintopisteen laajuisina ja valita mukaan niitä kursseja, joista sinä hyödyt eniten. Opintoihin ei ole pääsyvaatimuksia, ja ilmoittautuminen on mahdollista ympäri vuoden. Opinnot aloitetaan orientaatio-opintojaksolla, joka järjestetään neljä kertaa vuodessa. Ensimmäiselle orientaatiojaksolle on ilmoittautuminen käynnissä. Opintojen hinta on 15 euroa opintopistettä kohti. Opintoihin ilmoittaudutaan kurssi kerrallaan, ja myös opintomaksu maksetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Osaamisen kehittäminen hyödyttää kaikilla tasoilla

”Sosiaali- ja terveysala on voimakkaassa muutoksessa. Tulevaisuudessa sote-alalla korostuvat kehittämisosaaminen ja kasvavat tuottovaatimukset, mikä edellyttää muutosta myös osaamisessa”, sanoo Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori Monika von Bonsdorff.

Osaamisen tarve ilmenee eri tasoilla ja eri tehtävissä. Keski-Suomen sosiaali- ja terveysalan ennakointiryhmä on tunnistanut keskeisiksi osaamistarpeiksi erityisesti asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisosaamisen, digitaaliset taidot liittyen muun muassa etä- ja lähipalveluita yhdistävien hybridipalveluiden edistämiseen sekä käytännön toimintakykyosaamisen.

”Työskenteletpä sitten julkisella sektorilla, yksityisellä tai kolmannen sektorin palveluksessa, tarvitset näitä osaamisalueita. Myös erilaisissa tehtävissä, niin asiakastyön arjessa, kehittämis- johtamistehtävissä kuin tukipalveluissa nämä ovat olennaista osaamista”, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin osaamisen ja kuntoutuksen asiantuntija Marja Arkela.

”Yhteiskunnan tasolla sosiaali- ja terveysalalla on iso tarve toimintojen tehostamiseen. Siinä digitaalisten ja hybridipalveluiden kehittämisellä on iso rooli. Työyhteisön tasolla kaikkeen asiakaspalvelun laatuun liittyy aina oman osaamisen tunnistaminen ja kehittäminen. Yksilötasolla ne edistävät myös työntekijöiden omaa työhyvinvointia ja työssäjaksamista”, Arkela jatkaa.

Opinnoista osaamista ja onnistumisen elämyksiä

Henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla -opintojen tavoitteisiin kuuluu muun muassa johtamis- ja henkilöstöosaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveysalalla, alan kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen sekä ymmärryksen lisääminen sosiaali- ja terveysalan moniammatillisuudesta, monitieteisyydestä ja moninaisuudesta.

”Opinnoissa hyödynnät Jyväskylän yliopiston vahvaa monitieteistä asiantuntemusta ja tutkimukseen perustuvaa tietoa. Opinnot tuovat sujuvuutta työhön, uusia kehittämisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia sekä onnistumisen elämyksiä”, Monika von Bonsdorff lupaa.