Historian Praktikum-jakso käynnistyy pian: ilmoittaudu 6.2. mennessä

Historian väyläopintoihin kuuluvalle kevään Praktikum-opintojakson ilmoittautuminen on nyt auki. Ota kurssi ohjelmaasi, etenkin jos tähtäät kevään yhteishaussa avoimen yliopiston väylältä historian tutkinto-opiskelupaikkaan. Opintojakso on aineopintotasoinen, mutta sen voi suorittaa perusopintojen ohella.

Praktikum-opintojakso (4 op)  tarjoaa opiskelijalle tiedollisia ja taidollisia perusvalmiuksia tutkimuksen tekemiseen historian oppiaineen alueella. Tutkimukseen tutustutaan muun muassa perehtymällä eri aikakausia käsitteleviin teoksiin sekä työstämällä niistä kirjallinen raportti ja esitelmä.

Kyseinen jakso kuuluu Historian avoimen yliopiston väylän vaatimuksiin. Voit suorittaa tämän aineopintotasoisen opintojakson perusopintojen ohella.

Historian avoimen väylältä viisi tutkinto-opiskelijaa

Historian avoimen yliopiston väylältä valitaan kevään yhteishaussa tutkinto-opiskelijaksi viisi opiskelijaa. Väyläopintoihin kuuluu yhteensä 34 opintopisteen verran avoimia yliopisto-opintoja.

Väylällä suoritettujen opintojen jälkeen opiskelijalla on monipuoliset valmiudet tehdä historian yliopisto-opintoja aina tutkintoon saakka.