Hyvä esimies -palkinto: Johtaja mahdollistaa ja kannustaa

Avoimella yliopistolla on johtaja, joka pitää työstään. Hän katsoo eteenpäin ja mahdollistaa. Jukka Lerkkanen sai Jyväskylän yliopiston vuosijuhlassa 4.3.2020 Hyvä esimies -palkinnon, jonka lahjoitti Jyväskylän yliopistosäätiö.

”Johtaa edessä joukkojen, takana seisoo vain sanojen”, luonnehti avoimen yliopiston työntekijä Jukka Lerkkasta äskettäin. Kuvaus kertoo tästä hyvästä esimiehestä paljon. Luottamus, kannustaminen ja positiivisuus ovat hänen toimintansa peruspilareita, mutta myös aktiivinen asioihin tarttuminen ja tavoitteellisuus. Avoimessa yliopistossa saa ehdottaa, kokeilla ja erehtyäkin, silti yksikkö menee eteenpäin.

”Pidän työstäni, tämä on mieluista tehtävä. Haluan edistää mahdollisuuksia elinikäisille ja jatkuville oppijoille”, Lerkkanen toteaa.

”Olen johtajana pyrkinyt mahdollistamaan asioita ja antamaan henkilöstölle vapautta kehittää ja kehittyä. Työtehtävien laventaminen, uudet työnkuvat ja yksikön organisaation rakenteen uudistaminen ovat tuoneet mahdollisuuksia avoimen yliopiston henkilöstölle”, hän kertoo.

Paraikaa avoimessa yliopistossa kehitetään ohjauksellisen pedagogiikan mallia, missä työssä on mukana suuri joukko pedagogiikan vahvoja ammattilaisia. Tulevaisuudessa tämä malli tarjoaa tukea avoimen yliopiston opiskelijoille opintojen eri vaiheissa.

Toisaalta Tutkimuslähtöinen pedagoginen kehittämisohjelma, tutummin TUPEKO, mahdollistaa henkilöstölle oman työn kehittämisen tutkimuksen keinoin. Kaikkiaan henkilöstön tutkimustyötä ja jatko-opintoja tuetaan avoimessa yliopistossa.

Yhteistyötä ja uusia näkökulmia

Jukka Lerkkanen on johtanut avointa yliopistoa reilut viisi vuotta. Niiden aikana jatkuvan oppimisen merkitys on kasvanut. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto on ollut kärkitoimija uudenlaisiin tarpeisiin vastaamisessa ja se on säilyttänyt asemansa Suomen suurimpana avoimena yliopistona. Se on edellyttänyt työtä ja yhteistyötä niin johtajalta, henkilöstöltä kuin yhteistyökumppaneiltakin. Tulokset tehdään yhdessä.

Paraikaa yhdessä henkilöstön edustajien kanssa työstettävä avoimen yliopiston strategia tarjoaa lupaavan suunnan tuleville vuosille.

”Tietoinen avoimen yliopiston kohderyhmien laajentaminen ja kansainvälisten opintojen tarjoaminen ovat tuoneet uusia näkökulmia toimintaan. Opintoja suunnitellaan ja tuotetaan hyvässä ja syvässä yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja yksiköiden kanssa”, Lerkkanen sanoo.

Hanketyöllä avoin yliopisto voi aktiivisesti vaikuttaa jatkuvan oppimisen alueen kehittämiseen, mistä esimerkkinä Jyväskylän yliopiston koordinoima Toinen reitti yliopistoon -hanke.

Johtajan rooliin kuuluu aktiivisuus verkostoissa ja kumppanuuksien edistäminen, niin yliopiston sisällä, yliopistojen välillä, kansallisesti kuin kansainvälisesti. Lerkkanen toimii Suomen avointen yliopistojen yhteistyöverkoston Avoimen Foorumin puheenjohtajana ja European Association of Distance Teaching Universities (EADTU) -järjestön Supervisory Boardissa. Ne ovat näköalojen ja vaikuttamisen paikkoja johtajalle.

 

Jyväskylän yliopistosäätiö perusteli valintaansa Hyvä esimies -palkinnon saajaksi seuraavasti:

”Jukka Lerkkanen uskaltaa visioida ja innostaa rohkeuteen. Hän on avoin uudelle, taitava erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja käyttää luovasti osallistavia työskentelytapoja. Pedagogin sielu näkyy tilanteisiin heittäytymisenä ja omalla esimerkillä rohkaisemisena. Hän luotsaa koko yhteisöä kohti tavoitetta, yhdistäen taitavasti talous- ja henkilöstöjohtamisen. Hyvä esimies luottaa alaistensa työhön ja antaa heille tilaa tehdä töitä omalla tyylillä, omia vahvuuksia hyödyntäen”.

Kuva: Petteri Kivimäki