Hyvä varhaiskasvatus toteutuu arjen pedagogiikassa: Opiskele maksutta verkossa

Maksuttomalla opintojaksolla “Finnish Early Education and Pedagogy: The Right to Play, Learn and Participate!” tutustutaan suomalaisen varhaiskasvatuksen perusteisiin. Tämä kurssi on toinen viidestä Education in Finland: Learning for Life MOOCista, jotka tutkivat oppimisen iloa ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia suomalaisessa koulutuksessa.

Varhaiskasvatusta käsittelevällä Education in Finland -opintojen kurssilla käydään laadukkaan videomateriaalin ja asiantuntijapuheenvuorojen avulla läpi päiväkotipäivän tärkeät hetket: siirtymät, päivittäiset kohtaamiset vanhempien kanssa, ruokailut, ulkoilut, leikki, ryhmien toiminta ja lepo. Pedagogiikan periaatteet toteutuvat päiväkotipäivän eri vaiheissa. Asiantuntijoitamme ovat niin varhaiskasvatuksen henkilöstö kuin yliopiston väki, mutta myös päivän päähenkilöt, lapset itse.

”Kurssi on syntynyt kiinnostuksesta laadukkaaseen opetukseen ja rakennettu kunnioittaen lapsen oikeuksia. Maailmankuulun suomalaisen koulujärjestelmän perusta luotiin Jyväskylän yliopistossa vuonna 1863. Me haluamme edelleen tukea laadukasta varhaiskasvatusta ja edistää lasten onnellista arkea hyvillä varhaiskasvatuskokemuksilla. Siksi kurssillemme ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet”, kertoo kurssista vastaava yliopistonopettaja KT Tiina Lämsä.

Tukea alalla toimiville ja sinne tähtääville, tietoa kaikille

Tällä kurssilla opitaan Suomen varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen peruselementit ja varhaiskasvatuksen rooli ponnahduslautana suomalaiselle koulutuspolulle ja osana suomalaista koulutusjärjestelmää.
Kurssi sopii kaikille laadukkaasta ja kattavasta koulutuksesta kiinnostuneille, myös ilman aiempaa alan tuntemusta. Opinnot suoritetaan kokonaan verkossa videoiden, tehtävien ja kirjallisten materiaalien avulla. Yhden opintopisteen laajuisen kurssin voi suorittaa milloin vaan ja omaan tahtiin opiskellen.

”Kaikille avoin suomalaisen varhaiskasvatuksen periaatteita avaava kurssi on kehitetty tueksi opettajille, ohjaajille, hoitajille, opiskelijoille, vanhemmille sekä kaikille, jotka työskentelevät lasten kanssa tai ovat kiinnostuneita lasten kanssa työskentelemisestä laadukkaan varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Se antaa esimerkkejä laadukkaan vuorovaikutuksen ja leikin tärkeydestä pedagogiikan perustana sekä nostaa esiin tapoja kuunnella lapsia ja tukea lasten aktiivista osallistumista ja leikkiä”, Lämsä sanoo.

Oppimista tapahtuu kaikkialla: jokaisella on oikeus oppia

Päiväkotipäivän arjen kautta varhaiskasvatukseen tutustuminen tarjoaa kokemuksia varhaiskasvatuksen arjen rakentumisesta käytännössä. Se myös tukee kurssille osallistuvan henkilön taitoja tukea pedagogista toimintaa koko päivän ajan erilaisissa tilanteissa. Kurssin tehtävät soveltuvat erilaisiin ympäristöihin, ja niitä voi pohtia opiskelijayhteisössä tai oman perheen tai työyhteisön näkökulmasta.

Opintojaksolla opiskellaan englanniksi, mikä vahvistaa opiskelijan valmiuksia kansainvälisessä ympäristössä toimimiseen. Tehtäviin voi vastata myös suomen kielellä. Kurssin verkkopedagogiikka on tärkeä osa suomalaisesta kasvatuksesta ja koulutuksesta oppimista: sovelletaan tietoa aikaisemmin opittuun, arvioidaan itse omaa oppimista ja herätellään uusia ajatuksia.

”Verkkokeskusteluita seuraamalla ja niihin osallistumalla opiskelija oppii myös muiden maiden ja kulttuurien koulutuskäytännöistä. Meillä on paljon opittavaa toisiltamme ja hyviä käytäntöjä on kaikkialla. Meille on tärkeää tarjota mahdollisuuksia yhteiseen oppimiseen”, sanoo Tiina Lämsä.